Příroda, les, soběstačnost

Dříve se to učilo ve skautu a v junákovi, pak na pionýrských táborech a v turistických kroužcích - dnešním dětem to už naprosto chybí - umět si poradit, když se ztratí v lese, za bouřky, v noci, jak si ošetřit lehčí zranění, jak si uvařit teplé jídlo a čaj, co v lese může jíst a co ne, jak si připraví nouzový přístřešek a pod ...


     Tématem současné doby a blízké budoucnocti, co se týká našich dětí, je to, jak je alespoň na chvíli dostat od mobilů a počítačů a poskytnout jim trochu přirozeného pohybu na vzduchu, v přírodě, v lese .... Naše příměstské tábory pro děti od cca 9-10 let a teenagery přesně splňují tento požadavek. Děti se pod odborným dohledem zkušených dospělých lektorů naučí, co dělat a jak se pohybovat v přírodě a v lese, jak rozeznat, co je k užitku, k jídlu a co ne (například z čeho si v přírodě uvařit čaj a pod ...). Jednu až dvě noci se možná poprvé v životě prospí v lese "pod širákem", sami si postaví přístřešek, uvaří si teplé jídlo a nápoj. Ukážeme si také, jak ošetřit správně drobná zranění, odřeniny, jak poskytnout pomoc jinému. Vyzkouší si různé hry a sporty, opečou si klasický špekáček na prutu a poznají nové kamarády a kamarádky ne přes Instagram a Facebook ale naživo a bez mobilů ... Už jen to je dnes k nezaplacení!

       Cílem našeho přístupu je ukázat dětem, jak porozumět přírodě, kterou v Čechách ještě máme, jak les neničit, ale využít ke svému zážitkovému obohacení a odejít z něj, aniž by za sebou nechali odpadky, vyplašenou zvěř, nebo doutnající ohniště. Naučíme je rozeznat naše stromy a rostliny, poradit si, kdyby se v přírodě ztratili, vyzkouší si, jaký zážitek je jíst teplé jídlo, které si sami v kotlíku, nebo ešusu uvaří. Děti se tak formou hry a zábavy připraví i na náročnější aktivity v dospělosti, kdy už se budou vydávat třeba na tůry do hor a po světě - na outdoor aktivity a výpravy.


Další zajímavá a doporučená videa z autorské produkce naší televize NET-TV Mozaika EU :