Připravenost na vše, co může nastat

Vlastní potraviny, bytové a balkonové zahradníčení, zásoby pro krize a pro delší nouzové situace, udržení zdraví, dovednosti v první pomoci a léčení, soběstačnost - videonávody, videolekce, tutoriály, informace, postupy, tipy a nápady.


     Pokud se bavíme o náhlém zvládnutí na vás namířené agrese, násilí, šikany, znásilnění .... pak se pohybujeme ve sféře fyzické i mentální sebeobrany, z praktické stránky tedy o bojových uměních. Pokud řešíme příčiny, průběh i následky náhlé nutnosti útěku a evakuace a přežití nečekaných krizových a nouzových situací, tehdy jsme ve sféře Survivalu.

     Ale na pořadu dne jsou také přicházející delší časová období, roky, možná desítky let, kdy nebude vše fungovat tak hladce a bezproblémově, jako nyní, kdy si nekoupíte v každém obchodě vše, na co si vzpomenete, kdy nepřijede sanitka do pěti minut po zavolání a v nemocnici vám nedají automaticky operaci za milion a léky za statisíce.

      Hnutí s názvem "Preppers" vzniklé v USA řeší spíše dlouhotrvající krize, pády společnosti, rozklad civilizace a zásobení se na roky chaosu, obranu těchto zásob a budování úkrytů, bunkrů, či komunit "připravených" na jakýkoli stav bezvládí a chaosu.

     Je dobré tyto informace probrat, vstřebat a zcela je neignorovat, protože stav bezpečí, míru, slušně fungujícho státu a bezpečnostních složek a nedstandardní zásobenost všech obchodů může přestat fungovat s příchodem hospodářské krize, politické krize, či nezvládnutým nárůstem důchodců, poklesem aktivně pracujících, protržením kontroly imigrace, nárůstem nezaměstnanosti, kriminality a agrese.

     Velmi rychle se můžeme všichni probudit do dnů, které budou spíše připomínat válečnou zónu a tyto dny se mohou protáhnout na týdny, měsíce až dlouhé roky.

      Rozumná připravenost netkví v maniakálním hromadění zásob, jídla, vody, zbraní a benzínu, ani v hloubení bunkrů, stavění zdí, či pancéřování automobilů. Zásoby jsou dobrým odrazovým bodem pro nepodlehnutí panice, když se probudíte do chaosu a vyrabovaných obchodů, ale to je jen začátek. Nemůžete ale být stále jen zavřeni bunkru s hromadou konzerv, z toho byste vy i rodina rychle zešílela. Také kolem sebe nemůžete vystrašeně střílet na každého, kdo se objeví v dohledu, jen na sebe přivoláte ještě účinnější palbu.

Připravenost znamená učit se žít tak, abyste byli co nejméně závislí na věcech, které v době krize přestávají fungovat jako první. Nejen na vesnici, ale i ve městském bytě můžete udělat velmi mnoho pro svou soběstačnost.

      Prvním krokem je roztřídění velkého množství informací na ty důležité a na všechny ostatní. Můžete předvídat, co se ve vašem okolí může stát a jaký to na vás může mít dopad.


Zajímavá a doporučená videa z autorské produkce naší televize Mozaika :

      Vemte si jen tu nejběžnější situaci krize, kterou jsme každý z nás už v životě zažili vícekrát - výpadek proudu. V době, kdy vše funuje jak má, jde o výpadky na několik hodin, maximálně několik dnů (vichřicemi zničená vedení proudu, spadlé stromy, které přetrhají dráty elektrického vědení a jiné havárie se ihned opravují). Ale pokud začne mít civilizace problémy, nepůjde vše ihned. Výpadek proudu může trvat klidně týden, měsíc ... a co budete dělat? Většina lidí si ani neuvědomí, co vše najednou nefunguje - nezapnou televizi, nenabijí si mobil, neuvaří si jídlo, či horkou kávu. Nepustí si počítač, nefunguje jim wi-fi. V zimě budou ve tmě do cca devíti ráno a od cca čtyř odpoledne - nerozsvítí si. Nevyperou si. V garáži si neotevřou elektricky ovládaná vrata a nevyjedou s autem. Cokoli se ovládá pomocí elektřiny, je najednou nefunkční. Pokud si elektřinou topí, bude jim zima.

      Při výpadku v celé čtvrti, či městě se neotevřou obchody, kanceláře a úřady. Nebude fungovat lékař, nepředepíše vám léky, lékárky vám je nevydají - protože dnes vše funguje elektronicky a provázaně, vše je závislé na elektrickém proudu. Bez něj se celé město promění v zakleté království spící Šípkové Růženky.

     Stejně jako výpadek proudu vás může kdykoli potkat výpadek dodávek pitné vody, nebo tepla. Může dojít k prudkému nárůstu cen základních potřeb. Můžete přijít o práci a příjmy tak ryche, že se nestačíte ani nadechnout. Dnes žijeme v době, ve které se může stát cokoli - a cokoli může spustit nezvratnou řetězovou reakci kaskády chaosu. To, že krize přichází, je každému jasné. A téměř každý před tímto faktem zavírá oči a je naučený jasná fakta a jasné sinály zcela ignorovat.

      Možná je v tomto smyslu "prepperství" spíše metodou procitnutí ze spánku a uvědomění si reality. Protože jen pokud si plně uvědomíme realitu současnosti, tak teprve poté můžeme smysluplně plánovat budoucnost.