Příchod Bruceho do Států


      Když Bruce Lee přijel do Spojených Států Amerických, věděl, že zde bude vyučovat Kung Fu. Ale k tomuto cíli měl ještě velmi daleko. Nejdříve se ubytoval u otcova starého přítele v čínské čtvrti v Sam Francisku, posléze dostal místnost nad restaurací Ruby Chow - majitelky této restaurace a význačnější osoby zdejší lokální politiky - za to, že u ní bude pracovat jako číšník. Restaurace byla v Seattle, takže zde Bruce mohl žít jako většina tehdejších mladých lidí - ve dne studovat a v noci pracovat, aby si člověk mohl dopřát vyšší vzdělání. Bruce si přibíral ještě vedlejší práci u místních Seattle novin - vkládal do nich reklamní letáky. V kuchyni, když měl volnou chvíli, si v koutku trénoval Kung Fu. Věřil, že se stane úspěšným.
      První školou ve Státech byla Edison Vocational High-School v Seattle. Po ukončení studia přešel Bruce Lee na univerzitu ve Washingtonu, kde se věnoval filozofii. V té době procháze Bruce Lee velkou vnitřní proměnou. Z mladého divokého gladiátora, obdivovaného svými spolužáky a miliony filmových diváků z Hongkongu se rodila klidná, milá a vyrovnaná osobnost se smyslem pro zodpovědnost. Bruce se "našel" ve studiu dějin a filozofie a přinutl se i do studia matematiky a přírodních věd - tedy předmětů, které dříve tolik zanedbával. Jeho matka o něm později řekla: "Když bylo Brucemu deset let, uměl počítat právě do deseti". Bruce se díky svým vynikajícím studijním úspěchům dostal na Washingtonskou univerzitu, což bylo něco, co by jeho rodinu dříve ani nenapadlo.
     Bruce si v této době utvářel okolo sebe okruh přátel a příznivců bojových umění. Předváděl Kung Fu na zápasech v San Francisku, Los Angeles i Vancouveru. Začal též s vyučováním v Seattle.
     Po několika měsících nočního mytí nádobí a denního studia na univerzitě ve Washingtonu otevřel malý klub Kung Fu, který nazval Jun Fan Gung Fu. Byla to malá sklepní místnost o velikosti asi 40m2. Již předtím Bruce předváděl své umění v parcích, na parkovištích a ve školních tělocvičnách. Zprvu měl v úmyslu založit síť škol Kung Fu po celé Americe, ale brzy zjistil, že pokud chce zachovat kvalitu výuky, musí se žákům věnovat individuálně, což se nedá provádět ve velkém.
      Bruce byl názoru, že jeho umění nepotřebuje reklamu. Šel tak daleko, že si na svůj klub nedal ani štítek na dveře. Chtěl, aby za ním přišli jen vážní zájemci o bojová umění, kteří budou mít zájem i o jeho filozofii.