Příbramsko

Příbram, Sedlčany ....


     Sedlčany (něm. Seltschan) leží v jihovýchodní části okresu Příbram, v tzv. Sedlčanské kotlině na soutoku Mastníku a Sedleckého potoka.

     V současnosti jsou třetím největším městem okresu; sídlí v nich obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vykonává státní správu v přenesené působnosti i pro další blízké obce.

     Již od 12. století byly střediskem Středního Povltaví. Na počátku 14. století patřila tehdejší trhová ves Rožmberkům, kterým patřily i místní zlaté doly. Za vlády Karla IV. je ale museli vrátit královské komoře. V 15. století získalo město mnoho privilegií a do městského znaku rožmberskou pětilistou růži. Od roku 1469 bylo město zástavou pánů Popelů z Lobkovic, v roce 1580 město získal známý stavitel rybníků - regent Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan (z gelcán a z selčan), který začal brzy vybírat od projíždějících kupců vysoké mýtné. Kvůli tomu se začali kupci městu vyhýbat, což způsobilo spor Krčína s měšťany. Po jeho smrti připadlo město nadlouho Lobkovicům stejně jako velká část okolního kraje.

Město Sedlčany se skládá z deseti částí na sedmi katastrálních územích.

     V katastrálním území Sedlčany leží samotné město. Na pravém břehu Mastníku, tedy ve východní části města, se v okolí železniční tratě nachází čtvrť Lhotka, plynule navazující na centrum, východněji pak Červený Hrádek a Na Skalách. Severně od osady Na Skalách se nachází (stále ještě v katastrálním území Sedlčany) část obce Vítěž. Východně od Vítěže leží Kolihový les.

     V severní část města se nachází katastrální území Sestrouň. Kromě vesnice Sestrouň zahrnuje ještě části Hradišťko a Zberaz a menší osady Na Chalupách a Roudný. Jižně od Roudného je krosový okruh Kotlina. Západní část území města tvoří katastrální území Solopysky u Třebnic, zahrnující i osadu Šaldovna, katastrální území Třebnice, zahrnující též osady (ZSJ) Štíleček, Mleč a Podlipí, a katastrální území Oříkov, zahrnující též osady Oříkovec a Nová Hospoda. Na jihojihozápadě k městu patří katastrální území Doubravice u Sedlčan s vesnicí Doubravice a osadou Ústupenice, a na jihu města pak katastrální území Libíň zahrnující kromě Libíně i osadu Klimětice.