Přežití, Survival, Připravenost, krizové situace


       Nejprve zcela zásadní informace o celé této rubrice : zde se vůbec nechci snažit řešit dnešní palčivé otázky lidstva (oteplování, přelidnění, chemizace, přírodní katastrofy, vysušování Evropy a pod ...) z pohledu států, vlád, celé společnosti a velkých komunit (krajů, měst, oblastí ...). K tomu již na internetu najdete tolik materiálu, že jím budete "zasypáni" až po střechu. V této rubrice se dopadům těchto všech a mnoha dalších hrozeb, rizik a událostí budu věnovat z pohledu přežití jednotlivce, maximálně dvojice, nebo rodiny. To je základ této rubriky.


     Pokud mohu posoudit situaci v České Republice k roku 2020, nic nenasvědčuje tomu, že bychom se měli bezprostředně ocitnout v nějaké těžké krizi jako stát, nebo národ. Naproti tomu jednotlivci se v krizových situacích ocitají dost běžně - denně je běžné násilí na ulici a to již mezi dětmi - a je to násilí nebývale brutální. Stále častější jsou bouře, vichřice, náhlé bleskové povodně. Přicházíme o své domy, byty a majetky díky nezodpovědným sousedům a požárům, či výbuchům, které jsme nezavinili a nemám pod kontrolou.

     Lidé v Čechách nejsou zvyklí na to, že by se měli starat sami o sebe. Jsme naprosto závislí na státním sociálním, zdravotním a finančním systému - zkuste si jen představit, jak by váš život vypadal, kdyby vám najednou někdo zablokoval bankovní účty, nebo vás vymazal z databází systému. Stejně tak máme domácnosti naprosto závislé na dodávkách elektřiny, tepla, plynu. Náš společenský systém a komunikace je plně závislá na internetu a na telefonních sítích. Obchody, prodejny, zásobování, zdravotnictví ... vše je plně zvislé na internetu  - shoďte síť a zhroutí se systém. Stačí, aby se něco z toho, co jsem vyjmenoval, stalo - a 99% lidí nebude vědět, co se děje, co mají dělat, jak to dlouho bude trvat - a okamžitě zpanikaří.

        Nelze se nikdy připravit na úplně vše - ale to není důvod se nepřipravit vůbec na nic!

Jak prakticky poskytnout první pomoc

v terénu, doma, na cestách ....

Tuto rubriku pro vás právě připravujeme