Přežití krizových a nouzových situací

Výukové videotutoriály, návody, rady, postupy na přežití všeho. Rubriky zpoplatněné sekce webu NET-TV Mozaika EU :  "Koncept Bodyguard"


     Dějiny lidských civilizací nás učí, že se vše téměř s železnou pravidelností opakuje a jde ve vlnách - po válce přijde mír, s mírem růst, spokojenost, blahobyt, s růstem a blahobytem přijdou nové nároky, komplikace a střety a ty jsou příčinou krizí, problémů a nových válek. Liší se jen vnější nátěr a lesk, podoba a barva uniforem a "slovní průjmy" politiků a zmanipulovaných lidí na demonstracích - vše podstatné má ale stále stejné příčiny a také stále stejné následky.

     To, jak se připravují státy, národy, či armády, tady v této rubrice neovlivníme a neřešíme. Každý ale může ovlivnit v co největší míře svůj vlastní osud. Tím, že přijme za své dovednosti, praktiky a znalosti umění přežít a umění ubránit sám sebe a své nejbližší.


     V rámci České republiky žijeme na místě, které má své silné i slabé stránky. Z vlastní historie víme, že kdykoli se v Evropě něco mění, armády se většinou přeženou i přes naše území. V konfliktech blízké budoucnost, ať už budou mít jakoukoli podobu, se problémům neubráníme - a tentokrát mohou přijít tak rychle, že si to většina lidí ani nestihne uvědomit. To je jedna varianta problémů.

     Druhou variantou problémů je přechod do hluboké krize, finanční, hospodářské, ekonomické, která rychle povolí stavidla mnohem hlubší krizi morálních kvalit, či zábran. Lidé, kteří mají jídlo, domov, lékařskou péči a práci, se nechovají k ostatním bezohledně a špatně, ale vemte jim práci, vemte jim pohodlí, odeberte domovy, neúnosně zdražte lékařskou péči a lidé se změní v divoké šelmy, schopné čehokoli.


     Módou současností je tzv. "prepperství", které se ze Spojených Států rozšířilo i k nám. V podstatě jde o postoj běžných lidí, kteří se cítí lépe, jsou-li připraveni na nejrůznější možné katastrofy. Tvoří si zásoby, trénují obranu sebe a svých domovů, učí se dovednosti, které by jim mohly být užitečné po rozpadu společnosti a pod ... Pokud si nad vším udržíte zdravý rozum a potřebný odstup, je i náš koncept "být sám sobě vlastním bodyguardem" podobný "prepperství". Rozdíly tu ale zcela jistě jsou.

     Bodyguard je svým postojem a taktikou bojovník - a každý bojovník ví, že čím více má co obhajovat a chránit, tím více je zasažitelnější a zranitelnější. Jinými slovy - čím větší před sebe postavíte štíty, tím větší a viditelnější terč ze sebe také uděláte. Bojovník by si nikdy nedělal ze svého domu ozbrojenou pevnost, od sklepa po půdu naplněnou zásobami na příštích 50 let - protože tím by stvořil tak lákavý terč pro každého, kdo má hlad a strach, že by buď musel postřílet statisíce těch, kteří k němu přijdou, nebo by se musel všeho co má, vzdát a utéci.


     Jsou krize, které trvají hodiny, dny, maximálně pár týdnů, jako velké výpadky proudu po vichřicích, záplavy pri povodních, nebo naopak letní sucha, kdy dojde voda v potocích i ve studních. Jsou nepříjemné, nejste sice v přímém ohrožení života, ale bez menších rezerv a zásob jste v problémech - přitom zbytečně. Mít doma železnou rezervu zásob jídla, pitné vody, toaletních potřeb, léků a prostředků na topení a svícení bez elektřiny je otázka pár nákupů a zabrání místa o velikosti jednoho prádelníku, či skříně.

     Jsou krize, při kterých v nečekaném okamžiku a velmi rychle přijdete o většinu (nebo i vše) z toho, co máte - například při náhlém požáru, či ničivé povodni. Jste připraveni znovu začít i v takové situaci? Máte doma únikové zavazadlo s oblečením, penězi na dojezd k příbuzným, či na chatu, náhradním telefonem, nouzovou dávkou léků a dalšími potřebnostmi na pár dnů? A někde mimo svůj domov uložené kopie dokumentů, smluv a dokladů, finanční rezervu a pod....? Nebo stojíte v noci v pantoflích a pyžamu před hořícím domem a bezmocně si zoufáte, že nevíte, co si počít?


     Jsou nouzové situace, při kterých je lepší zůstat dva, tři týdny doma a nevycházet ven. A jsou situace, kdy je lepší rychle dům zamknout a utéci do lesů, pryč, než se budete moci bezpečně vrátit (bude-li ještě kam). Například při rozšíření epidemie nakaživé choroby. Nebo při sociálních nepokojích, které přerostou státu přes hlavu a přejdou v pouliční boje, násilné střety, rabování, zapalování automobilů a pod ... Můžete se v takové situaci doma zamknout a měsíc nevyjít ven? Máte měsíc co jíst, co pít, čím si svítit, na čem vařit? Nebo budete muset i přes všechno nebezpečí jít ven a něco pracně shnánět i s rizikem, že vás zbijí, okradou, zraní, či dokonce zabijí? Když bude nutné utéci, víte kam budete utíkat, jak se tam dostanete a co si tam počnete?


     Všechny tyto a mnohé další situace budeme společně řešit a učit se bránit se jim. Stejně tak se naučíme poradit si například se školní šikanou, sexuálním obtěžováním, domácím násilím a ponižováním, kyberšikanou a útoky ze sociálních sítí, povíme si jak se chovat v těžkých životních situacích, jako je například vězení. Budeme vás učit zcela praktickou, reálnou pouliční sebeobranu v podobě, aby ji zvládl každý, třeba i křehká dospívající dívka, méně pohyblivý jedinec, nebo aktivnější senior. Vyzkoušíte si přežití a pobyt v lese, v terénu, na útěku, při zajetí a v situaci rukojmí a pod .... Probereme, jaká ochrana a její podoba vás ještě chrání a prospívá vám a kdy už se stává spíše přítěží a pastí, do které jste nepozorovaně spadli.  Prostě z vás uděláme svého vlastního osobního ochránce - "Bodyguarda".