Přerušení trestu


      PT, neboli "pétéčko" je nejvíce ceněná odměna mezi vězni, kteří mají silné rodinné vazby, malé děti, milenku, nebo manželku a podobě. Přerušení trestu znamená, že se dostanete sami ven z vězení, nejprve na několik hodin do okolí věznice, poté až na pět dnů domů.

      Samozřejmě opět je to trest od trestu, věznice od věznice jiné. Obecně se dá říci, že základní podmínkou jakýchkoli odměn je vzorné chování bez kázeňských trestů. Pokud jste trestáni, nemůžete čekat odměňování. Na odměny nemáte žádný národ, můžete o ně pouze žádat a vůbec vám nemusí být vyhověno.

      Dalším základním faktorem u snahy o přerušení trestu je prokázaný dobrý kontakt s rodinou. Když se dostanete do výkonu trestu, pište často a pravidelně domů. Počítejte s tím, že dopisy dáváte otevřené a dostáváte otevřené - všechno se čte a kontroluje.

Postup je přibližně následující :

  • Dopisy
  • Návštěvy
  • Buď vycházka s vychovatelem na několik hodin (do města do kina, divadla, na sportovní utkání, nebo na projížďku na kole, procházku a pod ...) nebo máte venkovní pracoviště bez dohledu.
  • Návštěva si vás vezme na tři hodiny ven do okolí věznice
  • To stejné na více hodin (pět, osm, dvanáct, dvacet čtyři ....), můžete v rámci daného "perimetru" i do hotelu. Nedoporučuji se opít, nebo udělat nějakou výtržnost - vaše šance na odměny by okamžitě spadla a zmrzla na absolutní nule. Stejně tak, kdybyste byli chyceni mimo vyznačený "perimetr, například silniční kontrolou v autě, jak jedete za kamarády 200 km daleko, nebo v hospodě, jak o sobě pod stolem nevíte.


     O vše z toho je třeba předem písemně žádat (s předstihem cca tři týdny) a čekat na schválení. Schvaluje více osob, od vychovatele, pedagoga, až po ředitele věznice. Osoba, která si vás vyzvedne, musí být přímá příbuzná (dítě starší 18 let, partner, sourozenec, rodič, pěstoun, ....) a musí ji ve vašem spise věznice vést jako osobu schválenou.

      Pokud vším projdete bez problému, včas, střízliví a upravení se z každé venkovní návštěvy vrátíte a dál se chováte vzorně, přijde čas na žádost o přerušení trestu.

      Přerušení trestu s návštěvou domova se obvykle poskytuje jako nejvyšší kázeňská odměna v období vánoc, velikonoc, případně nějakých významných událostí.

     Někdy se stane, že je věznice okolo vánoc téměř vyprázdněna a vězni sedí doma, jindy je zas nějaký "průšvih" a ředitel zakáže všechno všem a nikdo nejede nikam. Jak již bylo psáno, nárok na nic z toho automaticky nemáte. Jste vězni ve vězení a když vaši žádost věznice zamítne, můžete maximálně zkoušet žádat znovu a znovu ...

      Žádosti pište normálně čitelně rukou (propisovačkou) na papír. Pokud jste v psaní slabí, jistě vám někdo ze spoluvězňů pomůže (za pár ubalených cigaret). Žádost předáváte vychovateli, adresujete vedení věznice, ve které jste - raději podrobnosti předem prokonzultujte se svým vychovatelem, ať víte přesně, jaké zvyklosti jsou zavedeny právě tam, kde zrovna jste ve výkonu trestu.

      Důvody, proč o přerušení trestu žádáte, jsou různé, ale zabírají většinou jen rodinné důvody, zdravotní důvody, malé děti a pod ... pracovní důvody, jako že se vám hroutí firma a podnikání a podobně, nefungují.

      Druhá věc, kdy lze dosáhnout přerušení trestu i na více dnů, jsou závažné zdravotní důvody, jako například naplánovaná operace, která nelze provést ve vězeňském lékařském zařízení, například ve vězeňské nemocnici na Pankráci v Praze, nebo v Brně ... to je třeba operace srdce a pod ...pokud nejde o zdravotní prolém, který jste si vědomě přivodili sami, tak i čas přerušení trestu se vám může započítat do odsezeného trestu samotného.

      K takové žádosti je třeba shromáždit oficiální dokumentaci od ošetřujícího lékaře, se všemi zprávami, razítky a pod ... raději opět vše konzultujte s vychovatelem, co dělat a jak to udělat.