Pražská katedrála

Jan Boněk - Nakladatelství Eminent 2010


Nakladatelství Eminent 2010

www.eminent.cz

     V místech, kde se dnes v srdci Pražského hradu k nebesům vypíná katedrála, od 10. století stála ve své době obdivovaná rotunda, zasvěcená sv. Vítovi. Někdy po roce 925 ji nechal postavit tehdy v Čechách vládnoucí kníže Václav. Není zcela jasné, proč za patrona nového svatostánku vybral poměrně neznámého sicilského světce. Možná k tomu měl ryze osobní důvody, ale spíš ho k tomu vedly politické pohnutky. Snad chtěl tímto gestem vyjádřit uctivý vztah ke stále mocnějšímu království západně od hranic své země. Svatý Vít byl totiž tradiční patron sousedního Saského království. Nehledě na to, že jeho ostatky byly uloženy v bazilice Saint-Denis u Paříže.

     Císař a král Karel IV. se zasloužil o vybudování celé řady monumentálních staveb, ovšem zvláštní pozornost věnoval Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Měla se stát vrcholným dílem gotiky - kamenným ztělesněním víry, symbolem královského majestátu, sídlem arcibiskupa, střediskem kultu zemských patronů, dějištěm slavnostních korunovací, pohřebištěm královským a vlastně i národním. Žádný jiný kostel v Evropě nespojoval tolik důleživých funkcí najednou.

      Projekt prvního stavitele katedrály Matyáše z Arrasu patřil už ve své době doslova ke stavebním zázrakům. Jednoznačné zadání přenést do Prahy styl jihofrancozských katedrál nenápadně přizpůsobil vlastním představám i místním tradicím. Přístup jeho nástupce Petra Parléře byl natolik osobitý, geniální a přitom architektonicky riskantní, že se dostal do konfliktu s tehdy uznávanými pravidly.

      A tak chrám, zasvěcený původně neznámému sicilskému mučedníku Vítovi, v srdci naší metropole, budí i v 21. století úžas svou impozantní vznešeností z dálky, z blízka i zevnitř.

     Pražská katedrála není nejstarší, nejširší ani nejvyšší v Evropě. Její jedinečnost spočívá v ohromující vyváženosti. Celková délka stavby je 124 m a šířka transeptu dosahuje 60 m. Klenba se tyčí do výšky přes 33 m a téměř stometrová tzv. jižní věž  dodává hlavnímu městu čitelné charakteristické panorama. Slovo Boží může v posvátném prostoru katedrály vyslechnout najednou víc než osm tisíc lidí.