Právnická a právní literatura


Daňové zákony 7. 2017

Nakladatelství ANAG 2017

Zákoník práce 13. aktual. vydání

Nakladatelství ANAG 2017

Abeceda DPH  3. aktual. vydání

Nakladatelství ANAG 2016

Účetnictví pro veřejnou správu

H. Juráňová, K. Juhászová, ANAG 2017

Elektronická evidence tržeb

Nakladatelství ANAG  2016

Daň z přidané hodnoty

L. Pitner, V. Benda,  ANAG  2017

Obsluha mzdy a platu

Nakladatelství ANAG  2016

na recenzi se pracuje