Pravítko a kružítko

Andrew Sutton - Nakladatelství Dokořán  2017


     Umění geometrické kontrukce lze vystopovat v rozšířené praxi, kdy lidé za pomoci kolíků a provazu sestavovali jednoduché tvary a prováděli měření. Geometrie doslova znamená země-měření. Staroegyptští "natahovači provazů" - harpenodaptai - přeměřovali hranice pozemků po každoroční nilské záplavě. Prastaré indické metody konstrukce oltářů najdeme zase v Šulba sútrách. Později prováděli lidé podobné konstrukce i v menším měřítku. Platon jako první stanovil striktní podmínku, že může být užito jen pravítka a kružítka, tedy ideálních tvarů přímky a kružnice.

     Tato kniha má posloužit jako malý praktický průvodce touto disciplínou, inspirována byla příručkami pro řemeslníky z pera Abu Wafy a Albrechta Dürera. Text přináší trochu matematického kontextu a historie, ale nikoli důkazy. Avšak pokud není zmíněno jinak, všechny konstrukce jsou matematicky přesné. Doporučuji čtenářům, aby si je sami vyzkoušeli sestrojit - na papíře neexistuje adekvátní náhrada za pravítko a kružítko.

Nakladatelství Dokořán 2017
www.dokoran.cz