Praha - východ

Říčany u Prahy, ....

     Město Říčany (něm. Ritschan) se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský, při hranici hlavního města Prahy zhruba 20 km jihovýchodně od jejího centra. Mezi lety 2008 a 2012 počet obyvatel města vzrostl o více než 1500 osob a z 12 352 stoupl na 13 856 obyvatel. Říčany protéká Rokytka a Říčanský potok, na jeho toku se ve městě nacházejí rybníky Marvánek a Mlýnský rybník. Říčany prochází železniční Trať 221 z Prahy do Benešova.

     První písemná zmínka o obci pochází z roku 1289, ačkoli zdejší hrad na skále byl založen pány z Říčan již v období kolem roku 1260. Během husitských válek byl hrad dobyt a vydrancován Žižkovými vojáky. Husité na hradě zůstali, po jejich odchodu zůstal v majetku Pražanů a jeho význam klesal. V 80. letech 15. století ho získali Trčkové z Lípy a po roce 1516 nechali zpustnout. Ve zprávě z roku 1544 je uveden jako pustý. V pozdějších letech se Říčany staly opět prosperujícím městem, avšak během třicetileté války bylo město téměř úplně zničeno a některé okolní obce zanikly.