Pozemské sítě

Hugh Newman  -  Nakladatelství Dokořán  s.r.o.  2016


Nakladatelství Dokořán s.r.o. 2016
www.dokoran.cz 
recenze zveřejněna 4. února 2017

     Dokazují staré mapy, že první vyměřování zeměkoule proběhlo už před 12 000 lety? Měly kdysi póly jinou polohu než dnes? Existuje tajná síť propojující posvátná místa prehistorických dob?

      Druidské legendy zmiňují dvanáctero velkých "dvorů" obklopujících zeměkouli. V indiánském kmeni Hopiů se traduje mýtus o stvoření, podle nějž stvořitel Tawa pověřil Pavoučí pramáti, aby vyslala zvuk a vesmírnou energii do krystalu ve středu Země, jenž je odrazí na povrch a vytvoří "skvrny na těle koloucha", ve skutečnosti jakési posvátné kolektory síly, pospojované do energetické mřížky. Bruléové, podkmen Siouxů, si vyprávějí mýtus o stvoření, podle nějž Slunce pověřilo planety, sféry a hvězdy, aby "vstoupily do čtrnácti obručí", což naznačuje existenci sítě takzvaných hlavních zemských kružnic.

     Myšlenka, že existuje nějaká síť obestírající zeměkouli, se jeví mnoha lidem jako značně přitažená za vlasy. Přitom chceme kupříkladu odjakživa vědět, na jakém místě planety se nacházíme. Vida, hned se nám jedna taková síť nabízí - pradávný systém zeměpisných souřednic. Používáme jej dodnes.

     Dnes se pohlíží na Zemi jako na živý organismus a předkládá se hypotéza, podle níž je po celé Zemi rozprostřena energetická síť a právě na ní že jsou umístěny posvátné stavby minulých věků. Jejich rozmístění po zeměkouli svědčí o promyšleném projektu, který byl v dávných dobách realizován kolektivním úsilím po celé planetě.

     Tato knížka předkládá stručnou historii výzkumu energetických sítí na Zemi a nabízí nový pohled na rozmístění posvátných staveb a posvátných míst na naší planetě. Tento pohled odhaluje podivuhodný systém svědčící o megalitickém inženýrství, jenž dodává na přesvědčivosti starověkému pojetí geometrického, neboli "zeměměřičského" pohledu na svět. Dnes jej můžeme považovat za nový model Gaii.