Povídá se ... podle Tóry

Nico ter Linden, Nakladatelství Eman, 2015


     Na počátku - Adam a Eva v ráji - Kain a Ábel - Noemova Archa - Babylónská věž - Zaslíbení Izáka - Rebeka u studně - Žebřík z nebe - Juda a Támar - Sny číšníka a pekaře - Ukradený pohár - Jákobův a Josefův pohřeb - Otroky v Egyptě - Hořící keř - Egyptská tma - Hod beránka - Mana - Desatero - Boží příbytek - Zlaté tele - Malomocná Mirjam - Bronzový had - Dvanáct zvědů - Mojžíšova smrt - a mnohé další příběhy.

............................

     Bible je kniha, která je sama o sobě knihovnou 66 knih, které vznikly v rozmezí tisíce let (cca 900 před Kristem - 130 po Kristu). Texty, které dnes máme před sebou, jsou výsledkem složitého vývoje, který trval staletí. Lidé si často neuvědomují, že bible je kniha příběhů a plná symbolů. A tak kniha, která tak hluboce ovlivnila celou naši civilizaci, zústává stále mnohým nepřístupná.

     Nesnadného úkolu převyprávět a zpřístupnit biblické příběhy současnému čtenáři se ujal nizozemský kazatel a spisovatel Nico ter Linden. Série "Povídá se ..." (v originálu Het verhaal gaat ...) vzbudila velký ohlas u církevních i necírkevních čtenářů. Je rozvržena do šesti dílů. První díl, který drží čtenář právě v rukou, obsahuje příběhy židovské Tóry, tj. pěti knih Mojžíšových.

Nakladatelství EMAN Benešov 2015

www.eman.evangnet.cz