Poslední naděje civilizace

Benjamin Kuras  -  Nakladatelství   Eminent  2016


Nakladatelství Eminent   2016

www.eminent.cz

recenze zveřejněna 18. ledna 2017

     " .... Sbalil jsem se a odletěl do Izraele hádat se s Bohem. Za pár měsíců začínal ramadán a z arabského východního Jeruzaléma se k mému oknu linulo předrozbřeskové buzení místního muezína. Rychle jsem se nasnídal a že si ten ramadán teda zkusím taky, co to se mnou udělá.. Světili ho - na procvičení duchovní disciplíny a pokus vžít se do duše muslimských spoluobčanů - i někteří izraelští subudníci. Zvládl jsem tři týdny. Čítal jsem si k tomu v Koránu, marně v něm hledaje nějaký ten čirý laskavý islám indonéský. A sledoval jsem, jak se ten převrácený ramadánový postní rytmus promítá do tělesné malátnosti, duševní slabosti, mentální lhostejnosti, morální bezmocnosti a odevzdanosti - čemukoli. Jak ten Korán děsí a zavrtává se pod kůži. Jak se ten kvílivý zpěv vbodává přímo do vnitřností, obchází myšlení a rozpouští se do krve jako omamná droga. Jak snadno je takto utlumený člověk manipulovatelný a nepřístupný racionálnímu přemýšlení.

     V jednom záblesku se mi tehdy zjevil rozdíl mezi těmi třemi monoteistickými náboženstvími, působící tolik nevraživosti a vedoucí k tolika tragédiím, které budou  pokračovat, dokud ten rozdíl všichni nepochopíme a nepřekleneme. Psychologie jej zná pod pojmy audiálního, vizuálního a kinestetického vnímání. Psychicky vyrovnaný člověk je schopen vnímat a podle toho konat všemi třemi způsoby, ale u každého jednotlivce jeden převažje nad ostatními. Tak se lidé dělí na převážně audiální, převážně vizuální a převážně emoční. Silná převaha emocí nekontrolovaných etikou a estetikou bývá klasifikována jako psychopatie.

Judaismus vnímá Buha hlavně sluchem, naslouchá jeho slovům a racionalizuje si je. 

Křesťanství vnímá Boha především zrakem, obrazy, zjeveními, symboly, estetikou a krásou a snaží se s nimi ladit. 

Islám proniká rovnou do nejhlubších emocí, obcházejících, nevnímajících a odmítajících vizuálno i racionálno - a emočně s tím nakládá. 

     Židé a křesťané se za ta staletí vzájemného okřesávání jeden od druhého leccos naučili. Židé nalezli oblibu v křesťanské estetice, křesťané v židovské etice a argumentaci. Dnes se oba pokoušejí chápat islámskou emocionalitu, ač si s ní dosud nevědí rady. Co se od židů a křesťanů učí muslimové? Nebo naopak - čemu nás mohou naučit oni?...."

......................

     Benjamin Kuras (1944) je rodem Zlíňák, vzděláním Olomoučák, krátce pražský anglický rozhlasový redaktor, od října 1968 Londýňan a český redaktor BBC. SPirovatel, autor knih, přispěvatl do desítek periodik.

......................

     Kniha "Poslední naděje civilizace" navazuje na bestseller "Jak zabít civilizaci".  Dokumentuje dobu od přelomových událostí historické imigrační vlny léta 2015 a nabízí hlubší vhled do příčin a kořenů sebevražedné mánie západní civilizace. Vydává tak zoufalý výkřik k probuzení z iluzí a sebeklamů růžovými brýlemi vnímané reality a vykresluje skutečný obraz vystupující z mlhy ideologické zaslepenosti.