Poslední hra

Federico Axat -  Nakladatelství Plus - Albatros média a.s.   2016


     "Odkud znáte moje jméno?"

     "Pokud mne pustíte dál a dáte mi deset minut, vysvětlím vám to."

     Chvíli panovalo napjaté ticho. Ted neměl v úmyslu pustit tohoto muže do svého domu, to bylo víc než jasné. Ale musel přiznat, že v něm jeho přítomnost probouzí jistou zvědavost. Nakonec zvítězil rozum.

     "Je mi líto, tohle není vhodná chvíle."

     "Mýlíte se, teď je ta nej ..."

    Ted zavřel dveře. Zbytek Lynchových slov dolehl tlumeně z druhé strany, rozumět mu však bylo bezvadně "... lepší chvíle."  Ted dál stál za dveřmi a poslouchal, jakoby tušil, že to ještě není všechno.

    A nemýlil se. Lynch trochu zvýšil hlas, aby ho bylo slyšet. "Vím, co se chystáte udělat s tou devítkou, kterou jste nechal v pracovně. A slibuji, že vám to nebudu rozmlouvat."

    Ted dveře zase otevřel.

..................

     Ted McKay si právě zvedá k hlavě revolver, když vtom se rozezní zvonek u jeho dveří. Ted je úspěšný podnikatel, má krásnou ženu a dvě báječné dcery. Koho by napadlo, že je rozhodnutý skoncovat se životem? Jenže zatímco nevítaný host dál zběsile zvoní, objeví Ted na svém stole vzkaz. Ačkoli poznává vlastní rukopis, nepamatuje si, že by ta slova sám napsal :

OTEVŘI DVEŘE, JE TO TVÉ POSLEDNÍ VÝCHODISKO!

...............

nakladatelství Plus, Albatros média a.s. 2016

 www.nakladatelstviplus.cz
 www.albatrosmedia.cz