Poklepávání - Cestou EFT k úlevě od bolesti

Nick Ortner, Nakladatelství ANAG 2018   www.anag.cz


      Za léta mé praxe lékaře s atestací v urologii a léčbě bolesti jsem v lékařské komunitě získal renomé člověka schopného vyléčit i případy zdánlivě "neléčitelné" chronické bolesti. Jednoho 50ti letého pacienta ke mě poslali poté, co se jeho chronickou bolest nepodařilo zvládnout jinými metodami. Další moje pacientka, žena teprve 33letá, trpěla takovými bolestmi, že téměř nebyla schopna chůze. A ještě jiné ženě, 41leté, zabíralo - v důsledku nervové bolesti - uspokojování jejích základních potřeb prakticky všechen čas a energii.

      Každý z těchto lidí přicházel do mé ordinace s nadějí na aspoň částečnou úlevu a všichni byli doslova ohromeni, když odcházeli bolesti buď zcela zbaveni, nebo s její intenzitou dramaticky sníženou. I v dalších týdnech a měsících byli doslova nadšeni, neboť ani nadále nepociťovali žádnou bolest, nebo jen minimální.

       Určitě bych nebyl schopen pomoci těmto pacientům (a bezpočtu dalších podobných, kdyby neexistovala metoda poklepávání. Říkám to s naprostou jistotou právě proto, že jsem měl tolik příležitostí při práci s pacienty každodenně tuto techniku vyžívat. Po více než patnáct let jsem svědkem toho, jak neuvěřitelné výsledky při zmírňování bolesti může poklepávání přinášet. A nebyl jsem to jen já. Když srovnám výsledky lékařů, kteří poklepávání používají, s těmi, kteří se bez něj obejdou, je to jako když hrajete šachy a ti ostatní dámu.

     Jak je ale možné, že poklepávání může ulevit od bolesti? Postupně jsem došel k závěru, že chronická, nepolevující bolest je často svázána s nevyřešenými emočními problémy - a jak v této knize uvidíte, současná lékařská praxe tento názor podporuje. Víme, že fyzická bolest je skutečná, ale fyziologické mechanismy, které ji zesilují a činí trvalou, jsou podporovány existencí nevyřšených negativních emocí, jež mohou být ak důsledkem prožitků v dávné minulosti, tak i zcela neávných citových zmatků. V knize najdete vysvětlení.

...............

     Nick Ortner je tvůrcem a producentem průkopnického dokumentárního filmu "The Tapping Solution". Rovněž organizje každoroční celosvětové on-line setkání "Tapping World Summit", kterého se účastní více než milion lidí. Je skvělý řečník a o průlomové metoděpoklepávání přednáší po celém světě.