Poháry touhy

Markéta Harasimová - Nakladatelství MaHa 2017

https://www.nakladatelstvi-maha.cz/     -      https://www.poharytouhy.eu/

     "Proplula těžkými dvěřmi do zakouřeného prostoru. Pavlu zahlédla už zdálky - mrštně se otáčela za barem. Viola považovala za dobrovolné mučení, že při své práci tvrdošíjně nosí vysoké podpatky - pravda však byla, že Pavle přidávaly bezmála osm centimetrů. Jen díky nim se za pultem neztratila.

     "Ahoj!" Viola vyšplhala na dřevěnou židličku a hodila vedle sebe tašku.

     "Nazdar!", mrkla na ní barmanka. "Co ty tady? Nemáš někde zpívat?", přišoupla pod pípu čisté sklenice a zručně roztočila pivo. Druhou rukou popadla lahev vodky a odměřila tři dávky destilátu do koktejlů."

.................................

     Violina minulost je opředena tajemstvím - její matka odmítá mluvit o rodině zemřelého otce. První střípky pravdy tak Viola nečekaně odhalí až ve chvíli, kdy se jako dospělá ocitá na dramatické životní křižovatce. Východisko z těžké situace vidí v nečekané závěti svého dědečka, o jehož existenci neměla ani ponětí. Do klína jí spadly vzácné vinohrady, ale také polorozbořený vinný sklep. Třebaže o vinařském řemesle nic neví, rozhodne se Viola z ruin vybudovat nové vinařství a navázat na rodinnou tradici.

..................................

     Dvě horká vlhká těla vzájemně proplétala matně osvětlené údy a vlnila se v milostném tanci uprostřed prastaré dubové postele. Proleželá matrace hlasitě úpěla pod jejich vahou, ale pár zaujatý smyslným aktem skřípavé zvuky nevnímal. Mihotavý odraz svíčky v okně dokresloval intimní atmosféru a propůjčil pokoji tajemně vlídný půvab - za denního světla naprosto nemyslitelný.

Nakladatelství MaHa  2017

www.marketaharasimova.cz        www.nakladatelstvi-maha.cz

  www.poharytouhy.eu