Podzemní Čechy

Václav Cílek, Milan Korba a Martin Majer, Nakladatelství Eminent 2015


     Cílem této knihy je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Je mnohem větší, než jsme si zpočátku mysleli. Mnoho pravěkých, středověkých i současných sídlech vzniklo nedaleko ložisek zlata, cínu, železa nebo uhlí. Ale hornictví stálo i u zrodu systémového myšlení konce středověku, mezinárodní spolupráce, bankovnictví a obchodní repoluce. I chemický průmysl vznikal a rozvíjel se nad nalezišti surovin. Myslíme si dokonce, že to byla "etika práce" zavedená na krušnohorských ložiscích, která přispěla k formování Lutherovy reformace. Dějiny surovin jsou zároveň dějinami sociálního vývoje společnosti.

     Základem knihy jsou fotografie, které představují výběr z mnoha tisíc záběrů, pořízených během několika stovek pracovních dní v podzemí. Zachycena je zde více než stovka podzemních lokalit. vyhýbali jsme se běžně dostupným místům.

.......................................

Nakladatelství Eminent 2015

 www.eminent.cz