Pochvaly a odměny ve výkonu trestu


     Pochvala je základní forma kázeňské odměny, na které jsou stavěny odměny další. Co říká litera zákona? Jak lze očekávat, o odměnách mluví málo, o trestech hodně .... Jak s oblibou zní ve všech věznicích : "Co se divíš, neměl si páchat ...!"

345/1999 Sb. - VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 57 - Odměny

(1) O udělení kázeňské odměny se pořídí záznam na předepsaném tiskopisu, který se následně založí do osobního spisu odsouzeného. Udělení kázeňské odměny, její druh a důvod udělení se zaznamenává do osobní karty odsouzeného.

(2) Pochvala se odsouzenému vysloví ústně, a to buď individuálně, nebo před skupinou odsouzených.

(3) Návštěva v mimořádně zvýšené době [§ 45 odst. 2 písm. b) zákona] může být povolena jak osobám blízkým, tak i jiným osobám.

(4) Jednorázový nákup potravin a věcí osobní potřeby nelze povolit, má-li odsouzený v úschově věznice menší částku peněz, než je předpokládaná cena jízdného do místa bydliště a výše stravného na jeden den v době propuštění z výkonu trestu.

(5) Kapesné lze zvýšit uvolněním příslušné částky z úložného.

(6) Peněžitou odměnu smí odsouzený použít jako kapesné, požádat o její uložení na svůj účet zřízený a vedený věznicí nebo odeslat zletilé osobě, kterou určí.

(7) Osobní volno na sportovní, kulturní nebo zájmové aktivity nelze rozšířit na úkor osmihodinové doby ke spánku, doby potřebné k osobní hygieně, úklidu, stravování a jednohodinové vycházky.

(8) Při rozhodování o přerušení výkonu trestu a o povolení dočasně opustit věznici v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení s odsouzeným přihlíží ředitel věznice ke stupni narušení odsouzeného, povaze trestné činnosti, za níž byl odsouzen, délce uloženého trestu a jeho nevykonaného zbytku, typu věznice, v níž odsouzený trest vykonává, a jeho chování v průběhu výkonu trestu.

      Pochvala je ve skutečném, reálném denním režimu věznice magický nástroj na ovládání těch vězňů, kteří něco chtějí, o něco se snaží, nebo touží po určitých věcech, jako je propuštění na podmínku, nebo přerušení trestu a návštěva rodiny mimo věznici, případně výhodnější diferenční skupina a pod... Pro ty vězně, kteří si jen chtějí v klidu odsedět trest, je pochvala k ničemu a nestojí o ní. Naštěstí také nestojí o problémy, takže je ani sami nevytvářejí.

      Pochvalu můžete dostat na vykonávání rajónů, tedy pravidelného úklidu některého ze společných prostor, jako je chodba, WC, kuchyňka, kulturní místnost, venkovní prostory před barákem a pod ...., většinou dvakrát denně po dobu jednoho až dvou měsíců. Běžnou cestou k získání pochvaly je také absolvování tzv. "koridorů", což znamená údržbu prostor mezi žiletkovými ploty, kde mají pravidelné obchůzky ozbrojení strážní (střežený prostor, kam odsouzení nesmí a nesmí se setkat se strážným, který má u sebe nabitou střelnou zbraň). V koridorech se vytrhává tráva, uhrabuje písek, zametá beton .... Prostě údržba.

      Pochvaly uděluje vychovatel, vzácně ředitel věznice, nebo někdo jiný. Pokud budete chodit do práce, ideálně na venkovní civilní pracoviště, dostanete (pravděpodobně) jednou měsíčně od majitele pracoviště písemný "návrh na udělení pochvaly za dobrou práci v měsíci ...." To ještě není pochvala, ale jen návrh, který musí teprve vychovatel proměnit v pochvalu, zapsanou do vašeho spisu.

      Většinou vám vychovatel zapíše tak jednu pochvalu měsíčně, když se vám sejde více návrhů, tak vám je sloučí do jedné pochvaly a snaha přijde nazmar .... Pak je lepší si návrhy na pochvaly uložit a dávat je vychovateli postupně, rovnoměrně, s časovým odstupem.

      Pochvaly jsou předpokladem ke zlepšení diferenční skupiny. Je dobré mít alespoň dvě zapsané, než zažádáte o podmíněné propuštění. Jsou prvním schodem na cestě k návštěvě rodiny, tedy k přerušení trestu. Zároveň jsou účinnou motivací k vašemu dobrovolnému zachovávání kázeňského řádu, pořádku a aktivního přístupu k trestu, protože když o ně usilujete, pak si je v očích věznice musíte pořádně zasloužit.

      Když se chcete dostat z věznice ven, ve většině věznic se musíte podřídit tomu, že nejprve projdete nástupním oddělením, či přibylem, teprve poté začne vaše hodnocení. Pak získáváte pochvaly - ideálním způsobem je být zařazen na venkovní pracoviště. Když se to nepovede, tak na vnitřní, nebo alespoň dobrovolně se hlásit na rajony a koridory a jakékoli další aktivity, vedoucí k pochvale.

      Když získáte pochvaly a vykážete alespoň jednu návštěvu rodiny za vámi ve věznici (vykážete kontakt s rodinou), můžete zažádat nejprve o zkušební "vycházku" s vychovatelem. Prakticky se několik vězňů za doprovodu vychovatele vydá například do kina, na procházku městem, nebo přírodou, na sportovní utkání a pod .... Jde o to ověřit si vaše chování venku a i to, zda se při první příležitosti neseberete a neutečete. Pokud jste už zařazeni na venkovní pracoviště (to bývá bez dohledu VS), tak potřeba jít na vycházku s vychovatelem automaticky odpadá.

      Pak si vás rodina (manželka, příbuzný ....) může vzít na návštěvu mimo věznici. Na tři hodiny, v okolí věznice - jste poučen, kde se můžete pohybovat a dostanete kartičku o vycházce s vyznačeným "perimetrem" vašeho pohybu. Tyto vycházky s rodinou ven se prodlužují z tří na pět, osm, dvanáct až dvacet čtyři hodin (někde to může být jinak), kdy se můžete v nějaké lokalitě poblíž věznice i ubytovat v hotelu, nebo jít k příbuzným, známým, či domů, pokud bydlíte dostatečně blízko. Pokud se v pořádku, včas a dobrovolně vracíte a i mimo to stále "sekáte latinu", nemáte žádné kázeňské problémy a průběžně získáváte další pochvaly .... dočkáte se možná i povolení k přerušení trestu na tři až pět dnů (více se toto uděluje na Vánoce, či Velikonoce), kdy můžete jet domů za rodinou.

      Mějte na paměti, že na nic z toho nemáte žádný právní nárok - ten máte jen na návštěvu ve věznici jednou za měsíc na tři hodiny - vše ostatní jsou odměny za vzorné chování ve výkonu trestu a to, zda a kdy je dostanete, záleží jen na pracovnících věznice.

      Stejně tak je důležité si uvědomit, že vám je nikdo nedá, nebo nenavrhne sám od sebe, musíte mít dobré vztahy s vychovatelem a zažádat si o vše, co od věznice chcete. I když žádáte třeba ředitele, vychovatel se stejně vyjadřuje v rámci schvalování, které je v rukou více lidí - a žádost musí schválit všichni.