Pitná a užitková voda


      Odkud my Češi můžeme získávat pitnou i užitkovou vodu? Ta část lidí, která žije v bytech ve městech, ji bere z vodovodních kohoutků ve svých kuchyních a koupelnách, případně ji balenou v PET lahvích kupuje v obchodech. Ti, kteří bydlí ve vlastních domech, chatách, usedlostech, či statcích, na maloměstě, vesnici, či na samotě, mívají vlastní studny, mohou sbírat dešťovou vodu a také mohou být připojeni na vodovodní síť, jako ve městech. Samozřejmě si mohou také kupovat balenou vodu v obchodech.

VODA KOHOUTKOVÁ - Voda, která teče z vašeho kuchyňského, nebo koupelnového kohoutku, je v rámci ČR brána jako voda pitná a v mnoha spotřebitelských testech byla laboratorně hodnocena i jako kvalitnější, než voda balená. Její velkou předností je, že díky neustálému průtoku vodovodním systémem a státem nařízené úpravě (filtrace, čištění, chlorování a pod ...) je voda z kohoutku vždy čerstvá. Já osobně piju "kohoutkovou" celý život a nejsem si vědom, že by mi způsobovala jakékoli zdravotní problémy. Někdo ji nechává chvíli odstát, aby vyprchal slabý pach chloru, jinému nedělá žádný problém ji pít hned, jaká je. S její trvanlivostí při uskladnění v lahvích, nebo kanystrech (barelech) to asi bude různé, někde se uvádí, že kohoutková voda vydrží tak dva až čtyři dny, více vydrží zchlazená v lednici .... Samozřejmě mluvím pouze o vodě studené (ve vodě teplé mohou být choroboplodné zárodky a proto se nedoporučuje ani k pití, ani k vaření) a ještě lépe trochu odtočené.

      Každá vodárenská společnost na svých webových stránkách v pravidelných intervalech informuje o aktuálním stavu vody. Rozbory jsou podle velikosti vodovodní sítě dostupné běžně v týdenních intervalech, ale také denně (nejméně jeden rozbor ročně musí být k dispozici i u veřejné studny).

       Kohoutková voda je ideální pro krátkodobé krize, kdy vám třeba na pár dnů přestane téci voda - plánované opravy, havárie vodovodního potrubí a pod ... Pokud máte čas si odtočit vodu do kanystrů a jiných uzavíratelných nádob, vymejte je, natočte vodu, nechte cca hodinu vyprchat chlor a uzavřete je. Pokud je nemáte na vyloženě teplém místě, kde na ně ještě třeba svítí sluníčko, tak bych se nebál takovou vodu pít ani po týdnu až dvou .... Vsadil bych se, že i po dvou týdnech bude lepší kvality, než to, co vám do ulice přivezou v cisterně - pokud vůbec.

       Pokud jste třeba v létě v kempu ve stanu, kde je horko a máte kanystřík na vodu, měňte ji raději každý den, nebo každý druhý den .....

      Pokud jste ve skutečné nouzi a máte doma vodu v kanystrech už několik měsíců - odlejte trochu do sklenky, prohlédněte si ji, zda není zakalená, přičichněte, zda nezapáchá a pro jistotu, pokud můžete, ji před vypitím tak deset minut převařte. Pokud je zkalená nebo zapáchá, neriskujte.

      Pro dezinfikaci vody existují i nejrůznější chemické přípravky, tablety, kapky, pak i filtry a pod .... i toto probereme v této rubrice.

VODA STUDNIČNÍ - je samozřejmě individuální kvality a použitelnosti a každý majitel studny, pokud chce vodu z ní pít, si musí nechat dělat pravidelně rozbory, analýzy - a studnu udržovat a kontrolovat. I kvalitní pitná studniční voda je na rozdíl od kohoutkové prosta jakékoli chemické (dezinfekční) úpravy, proto pokud ji chcete mít v dlouhodobějších zásobách, tedy v kanysterech, sudech .... je potřeba ji dezinfikovat (diskutuje se o použití Sava, stříbra a pod ....). Na druhou stranu, pokud máte na svém pozemku studnu s dobrou pitnou vodou, asi bych ji nechal tam, kde je jí nelépe (ve studni) a domů bych si pořídil je pro nouzi největší rozumnou zásobu balené vody.

VODA DEŠŤOVÁ  -  není dle mého vhodná k pití, či vaření, netušíte, jakou chemií je prosycena, co vše cestou do vašeho sudu potkala, s čím vším se ve vašem sudu setká a jaké kvality nabude třeba za měsíc stání .... dešťovou vodu bych nechal opravdu jen na zalévání rostlin, na splachování záchodu, v nouzi a po pročištění na mytí těla. Stejně tak bych nevěřil vodě potoční, říční, rybniční, či jezerní. U studánek a pramenů bych byl velmi opatrný a pil jen z těch laboratorně prověřených a kontrolovaných.

VODA BALENÁ  -  Její výhodou je, že výrobce nabízí delší trvanlivost - do doby, než ji otevřete - pak ji upotřebte do cca dvou dnů. Nevýhodou je, že nevíte, odkud ta voda je (klidně to může být i odtočená voda z kohoutku) a jak dlouho a kde byla skladována (v teple, na přímém slunci a pod ...). Druhou nevýhodou je že je mnohonásobně dražší, než voda z kohoutku. Zatímco kohoutková voda vás přijde na pár haléřů za litr, za balenou vodu dáte koruny až desetikoruny za litr.

      Není ale balená voda jako balená voda. Rozlišujeme :

Kojenecká voda - Smí se čerpat jen z chráněného podzemního zdroje a může obsahovat nanejvýš 500 miligramů minerálních látek na litr. Pro tuto vodu platí také přísnější limity pro obsah vybraných minerálů nebo znečišťujících látek jakou jsou dusičnany. Taková voda je vhodná pro přípravu kojenecké stravy, ale i k trvalému pití jak u dětí, tak dospělých. Výrobce této vody nesmí provádět žádné úpravy, které by měnily její chemické složení.

       Jako balenou vodu "vhodnou pro přípravu kojenecké stravy" smí výrobci označit vodu pramenitou nebo minerální, pokud splňuje platné limity pro kojeneckou vodu, ale až díky provedeným úpravám jejího složení.

Pramenitá voda - Smí obsahovat maximálně jeden gram minerálních látek na litr a smí pocházet jen z chráněného podzemního zdroje. Výrobce této vody ji smí upravovat jen stanovenými fyzikálními způsoby, ale nelze do ní přidávat žádné chemické látky s výjimkou oxidu uhličitého. I tento typ vody je vhodný k trvalému pití jak pro dospělé, tak pro děti.

Pitná voda - Pro ni platí stejné požadavky jako pro vodu, která teče z vodovodního kohoutku. Výrobci ji také smějí upravovat stejnými metodami, kterými se pitná voda upravuje ve vodárnách. Mimo jiné mohou do tohoto typu balené vody přidávat stanovenými formami minerály jako vápník, sodík, draslík nebo hořčík. Tyto vody je možné označovat jako "perlivá voda" nebo "stolní voda". I tuto vodu mohou lidé trvale pít bez omezení, ostatně mnohdy se tento typ balených vod "vyrábí" tak, že normální kohoutková voda je stáčena do plastových lahví.

Minerální voda - smí pocházet jen z chráněného podzemního zdroje schváleného ministerstvem zdravotnictví. Z hlediska spotřebitele je nejdůležitější obsah rozpuštěných pevných látek neboli tzv. celková mineralizace. Pouze vody slabě mineralizované (s obsahem rozpuštěných látek 50 až 500 mg/l) jsou vhodné pro trvalé pití, a to v případě, že neobsahují vyšší množství oxidu uhličitého nebo jím nejsou uměle syceny.

     Velmi slabě mineralizované vody (do 50 mg/l) se hodí jen pro krátkou dietní nebo léčebnou kůru, jinak by mohly narušit minerálový metabolismus organismu. Vody středně mineralizované (0,5 až 1,5 g/l) mohou být doplňkem pitného režimu, ale je třeba je střídat s jinými nápoji.

      Podle doporučení Státního zdravotního ústavu není vhodné konzumovat více než půl litru takových minerálek denně. Silně mineralizované vody obsahují 1,5 až 5 gramů rozpuštěných minerálních látek na litr. Jsou nevhodné pro děti a dospělí by je měli pít jen výjimečně a v omezeném množství. Velmi silně mineralizované vody obsahují více než 5 g/l a měly by se používat jen pod dohledem lékaře.

Doporučení :

        Pro potřeby nouzových zásob pitné vody pro krizové situace bych doporučoval kombinovat balené vody (nejlépe kojenecké a nesycené oxidem uhličitým) pro jejich delší trvanlivost (až jeden rok) a vodu kohoutovou v kanystrech, kterou často vyměňujeme a kanystry čistíme.

      Já mám doma kohoutkovou vodu jak v dvacetilitrových kanystrech, tak i v pětilitrových - a používám tuto vodu k zalévání bylin a rostlin na obou balkonech našeho bytu - tím vodou neplýtvám a zároveň ji často obměňuji za čerstvou.

         Voda je na jednu stranu pro naše krizové přežití naprosto nezbytná, na druhou stranu si moc neumím představit v podmínkách ČR důvod uchovávat vodu pro celou rodinu třeba na rok - vždy si ji lze někde dokoupit, natočit čerstvou do kanystrů - takže zásoba na měsíc až dva ano, pro neočekávné výpadky vodovodních sítí, obchodů, pro situace, ve kterých je lepší nechycházet ven a zůstat doma .... zásoba na rok? Pokud nikde v okolí neseženete rok žádnou pitnou vodu - tak jste asi už v takovém "průseru", že bude lepší se posunout (utéci) jinam, kde voda je, protože bez vody se žít opravdu nedá.

        Na prameny a studánky v okolí se také nevyplatí spoléhat - v takové krizi, že nekoupíte nikde balenou vodu, nebo si nenatočíte kohoutkovou - bude asi celé okolí trvale zdevastováno (válkou, radioaktivním spadem, velkou a rozsáhlou povodní a pod ...) a kontaminovány budou i tyto zdroje "přírodní" vody. Navíc v tom nikdy nejste sami, bude se to týkat stovek až desetitisíců vašich sousedů - taky byste při pokusu o nabrání si vody mohli přijít o majetek, v horším případě o život. To je jednoznačně čas na odchod někam jinam. A pokud budete odcházet (pěšky s batohem, nebo autem), kolik vody si s sebou chcete vzít na cestu? Pět litrů do batohu? Padesát litrů do auta?

..