Piráti z Karibiku - Salazarova pomsta

Disney -  Nakladatelství Egmont Publishing a Albatros média a.s.  2017


Nakladatelství Egmont Publishing a Albatros média a.s.

www.egmont.cz        www.albatrosnedia.cz

      Ohromná britská válečná loď "Monarcha" rozrážela přídí vlny a pálila z kanonů na mnohem menší pirátskou loď, kterou pronásledovala. Zvenku vypadala jako zázrak techniky, uvnitř to už nebylo tak slavné. Jednotka mladých vojáků se v podpalubí brodila špinavou černou vodou a co nejrychleji odklízela bahno. Práce to byla stejně odporná, jak všudypřítomný zápach.  "Rychleji, vy zatracené krysy!", křičel na ně důstojník Maddox z ochozu. Kráčel kolem nich, hleděl na ně svrchu a od úst mu létaly sliny. "Odčerpejte vodu ze dna lodi! Pronásledujeme piráty!"

............................

     Kapitán Salazar přistoupil k Henryho cele. pak prošel přímo skrz mříže. Henry před ním couval a srdce mu bušilo jako o závod. Kapitán Salazar se na chvilku zastavil a zahlédl kousek papíru s podobiznou Jacka Sparrova. "Znáš toho piráta?", otázal se, nabodl pergamen hrotem meče a zvedl ho. Henry nervozně polkl. "Jen podle jména", odpověděl. Kapitán Salazar ho probodl pohledem. Obrázek zjevně vzbudil jeho zájem. "Ty ho hledáš?"  "Ano", zajíkl se Henry. Kapitán Salazar si uvědomil, že se na něj konečně usmálo štěstí. Jack Sparrow a kompas, který mu ukradl, představovali klíč k vysvobození "Tiché Máří" z Ďáblova trojúhelníku.  "Nemusíš se mě bát chlapče", pronesl pomalu. "Vždycky nechám jednoho muže naživu, aby mohl vyprávět. Takže, najdi mi Jacka Sparrowa - a vyřiď mu od kapitána Salazara, že toho dne, kdy znovu spatřím denní světlo, si pro něj přijdu!"

.................

    Salazar a jeho muži doběhli ke kotvě a začali po ní rychle šplhat. Perla se pod novou zátěží prudce zhoupla a Carina, která visela na kotvě po Jackem, Henrym a Barbossou, se už nedokázala udržet. Barbossa jí v posledním okamžiku zachytil, aby nespadla.  "Držím tě!", zvolal. Carina visela nad mořským dnem a viděla, jak se k ní blíží Salazar a jeho muži. Podívala se nahoru na Barbossu a vtom si všimla, že má na paži vytetováno pět hvězd. Stejná hvězdokupa zdobila i denník, který jí po sobě zanechal její otec. V tu chvíli jí všechno došlo.