Pijte z něho všichni

Mikuláš Vymětal - Nakladatelství EMAN 2014


     Pražský kostel sv. Martina ve zdi má často otevřené dveře. Na co láká své návštěvníky? Jedny vábí architktonická krása pozoruhodné stavby, na níž každá epocha od roku 1178, kdy je poprvé zmíněn, zanechala své stopy, i krása současného umění, které se v něm odehrává - na stěnách v podobě výstav obrazů i při koncertech. Architektonický vývoj kostela popisuje podrobně Pavel Mikeska, heraldické památky v něm Anton F. Malinovský a varhany Tomáš Růžička.

Další zájemce láká starobylost kostela, který má v českých církevních dějinách bohatou a dobrodružnou historii. Vždyť stavba sloužila jako kostel 236 let ještě před rozdělením západní církve, poté byla (do roku 1621) 207 utrakvistickým kostelem, 163 let katolickým, od roku 1784 124 let skladem, obchodem, tančírnou i obytným domem. Od roku 1908 slouží sv. Martin ve zdi již více než 100 let jako evangelické a českobratrské).

     Kostel byl několikrát ohrožen zánikem - v době úpadku pražských kostelů v husitské době, za požáru r. 1678, po bitvě na Bílé hoře i v době asanace Starého města pražského na přelomu 19, a 20. století. Jednou také jako kostel skutečně zanikl - osoně ho zrušil císař Josef II., ale ke svému původnímu určení byl vzkříšen koncem dlouhé vlády Františka Josefa.

Nakladatelství EMAN Benešov  2014
www.eman.evangnet.cz