Peníze ve vězení


      Jak už jsme se vícekrát zmínili, v každé věznici funguje pro vězně kantýna, tedy prodejna se základním zbožím, kde si můžete, zpravidla dvakrát týdně, pod dohledem dozorce, nebo vychovatele, něco zakoupit, pokud na to máte na svém kontě vězně prostředky. Ty si buď můžete do věznice přinést při svém nástupu v hotovosti, nechat si je kdykoli a kýmkoli do vězení zaslat, složenkou, nebo bankovním převodem, dokonce i v hotovosti v dopisu, nebo balíku, nebo si je můžete vydělat ve vězení prací.

      Vězeň u sebe mít žádné peníze nesmí, takže cokoli přinesete, přijmete, nebo vyděláte, se vám uloží na vaše bankovní vězeňské konto. Pokud trest ve vězení končíte a jste propouštěni, věznice vám vše vyúčtuje a dá vám na cestu zbytek hotovosti. Při nástupu vydáte peníze i s ostatními věcmi Vězeňské službě, ta vám na ně dá písemné potvrzení o převzetí a peníze se vám do dvou, tří týdnů přeúčtují na vaše konto. Obvykle se účtování provádí okolo 15. dne v měsíci.

A co tedy s vaším vězeňským kontem můžete a nemůžete a jak konto funguje?

      Celá finanční hotovost, kterou si přinesete, bude rozdělena na dva základní účty - polovina jde na účet "R" (rezervace), druhá polovina na účet "O" (osobní). To ale až za předpokladu, že je nejprve naplněn povinný účet "C" (cestovné), tam se vám uloží prvních 500,- Kč, které dostanete. Na tuto částku vám nikdo nesáhne, nemůžete ji během trestu použít, slouží k tomu, abyste po propuštění z výkonu trestu měli na cestu domů.

      Stále jde samozřejmě jen o vnitřní rozúčtování jednoho účtu v bance, označeného vaším dnem narození, nebo rodným číslem, který vám věznice zřídí.

      Z účtu "R" (rezervace) se uhrazují náklady výkonu trestu ve výši 40% došlých peněz, maximálně však 1.500,- Kč měsíčně. Tolik vás stojí váš měsíční pobyt ve vězení - pokud nechodíte do práce, pak vám tato částka není účtována.

     Z tohoto důvodu má smysl si při nástupu do věznice donést, nebo nechat převést, či poslat co největší finanční částku jednorázově, protože polovina té částky se vám na osobní konto dostane ihned (po stržení 500,- Kč na cestovné) a z druhé poloviny se vám strhne náklad na výkon trestu za první měsíc, a protože při nástupu nemáte evidovány ve věznici ještě žádné dluhy, exekuce, ztráty, eskorty a pod .... zbytek se vám opět převede na osobní konto - a to jsou vaše peníze na utrácení v kantýně.

     Nechte si rovnou i nějakou částku (stačí pár stokorun) rovnou překontovat na konto "Z" (zdravotní), ze které si hradíte léky, pokud vám je vězeňský lékař předepíše a které nejsou plně hrazeny pojišťovnou. Pokud nemáte peníze a chcete třeba něco na bolest zubů, máte smůlu - vězení je nemilosrdné. Z konta "Z" se hradí také lékařské výjezdy, pohotovost, zdravotnické pomůcky a pod ... Za vše si ve vězení zaplatíte.

      Jakmile vám do vězení dorazí případné požadavky exekutorů, soudní i jiné dluhy, jakmile vzniknou dluhy na nákladech výkonu trestu a podobě, pak se zůstatek na kontě "R" nepřesouvá do osobního konta, ale na účet "E" (exekuce) a z toho se hradí vaše dluhy až do jejich splacení.  V každém případě, i když jste zavaleni dluhy, vám přinejmenším polovina zaslaných peněz zůstane a jde na osobní konto, tedy na útratu ve vězeňské kantýně.

      Podle zařazení do typu věznice (dohled, dozor, ostraha, zvýšená ostraha) a podle vaší aktuální "DS" (diferenční skupina 1, 2, nebo 3) je stanovena i maximální povolená výše vašeho nákupu v kantýně - obvykle se to pohybuje v rozmezí 400,- až 800,- Kč. Do kantýny se chodí dvakrát týdně - ale pokud jste v tom okamžiku zrovna v práci, u lékaře a pod .... máte smůlu, náhradní termíny nejsou - výjimkou jsou pracující, co chodí do práce 6 dnů v týdnu.

      Když tedy budeme předpokládat, že můžete utratit průměrnou částku 600,- Kč při jednom nákupu, do kantýny se dostanete dvakrát týdne, tak si spočítáme, že můžete měsíčně utratit až 2.400,- Kč, ročně 26.800,- Kč. Tolik potřebujete mít maximálně na rok na kontu "O" (osobním). Kdykoli si můžete nechat poslat další peníze, vždy vám ale z nich polovinu vezmou a dají na konto "R". Pokud na něm naskočily exekuce a dluhy, budete je takto splácet. Pokud vám po zaplacení dluhů (nebo když žádné nemáte) na kontě "R" něco zbyde, při měsíčním rozúčtování se vám i tento zbytek převede na osobní konto "O".

      Na první nákup, jak už jsme se zmínili, si 2 až 3 týdny od nástupu do výkonu trestu počkáte, než se vám peníze rozkontují a uvolní na účtu "O". Pak už je vám kantýna k dispozici.

Nyní už vám jen zbývá zazvonit u brány věznice v den, kdy máte trest nastoupit. Jste v základech informováni, máte uzavřeny věci, které uzavřít šly, je postaráno o rodinu, či vaší firmu, děti, manželku, rodiče a pod .... Máte s sebou vše, co mít můžete.