Odklad nástupu trestu


     Nástupu do vězení se nemůžete zcela vyhnout, ale z vážných zdravotních důvodů můžete dostat i soudní odklad nástupu, a to i na několik měsíců, případně i opakovaně. Většinou jde o takové zdravotní stavy a situace, které věznice není schopna zabezpečit vlastními silami.

      To znamená, že například chřipku, horečky, zlomenou ruku, nebo otevřený zub si můžete doléčit i ve vězení a tak to nebude důvodem k odkladu nástupu trestu. Probíhající chemoterapie, blízká operace srdce, či těhotenství ano. Může to být i situace, kdy se staráte o někoho z rodiny, kdo například podstupuje takové zákroky a léčby a je na vaší pomoci závislý.

      O odklad nástupu do výkonu trestu odnětí svobody si musíte zažádat písemně, pokud si myslíte, že k tomu máte závažný důvod, u toho soudu, který vás do vězení odsoudil - a učiňte to co nejdříve, nejlépe hned v okamžiku, kdy rozsudek nabyl právní moci, protože i soudu nějakou dobu trvá, než rozhodne. Samotné podání žádosti nemá odkladný účinek a pokud ji podáte pár dní před nástupem a soud vám nestihne odpovědět, nastoupit v termínu musíte. Jenomže jakmile jste už jednou ve vězení, i kdyby v ten samý den soud rozhodl a rozhodnutí vám poslal (že vám nástup odkládá), vaším nástupem se vše automaticky anuluje a z vězení se nedostanete. Pak byste museli znovu žádat soud o přerušení výkonu trestu z vážných zdravotních důvodů a to už je jiný úkon a náleží soudu, v jehož působnosti je věznice, ve které vykonáváte trest. Odklad vám může být i zkrácen, či zrušen, zadáte-li k tomu svých chováním důvod, na druhou stranu vám může být udělen opakovaně, je-li to zapotřebí.

      Ani to, že již ležíte v nemocnici na lůžkovém oddělení, na předoperačním, pooperačním a pod ..., také samo o sobě neznamená, že pro vás termín nástupu trestu přestal platit. Soud musíte žádat v každém případě, písemně, s přiloženou lékařskou dokumentací a zprávami o svém stavu - a může i nemusí vám být vyhověno.  Pokud vám soud odklad nástupu do výkonu trestu neumožní, může vás Policie ČR zatknout za nenastoupení do výkonu trestu a tím za maření výkonu úředního rozhodnutí i přímo v nemocnici na lůžku a dodat vás do věznice ve stavu, v jakém právě jste.

      Věznice je ze zákona povinna dbát o zdraví vězněných osob a zajistit jim zdravotní péči a přístup k ní. K tomu slouží jednak Vězeňská nemocnice v Praze na Pankráci, v Brně, jednak vězeňští lékaři a lékařky včetně nasmlouvaných civilních lékařů a ordinací. Většinou to jakž tak funguje, sice nečekejte žádné rozmazlování, ale zemřít vás věznice (většinou) také nenechá. V případě úrazu vám zajistí i eskortní převoz (s pouty na rukou a doprovodem člena VS) na pohotovost, či chirurgii a pod .... Problémem ve vězení je, že sebemenší úkon, který venku v civilu trvá minuty, nebo hodiny, se ve vězení protáhne minimálně na dny - ale i na týdny až měsíce. U bolestivých stavů je to velice nepříjemné, když se navíc ani nedostanete k účinnějším lékům na bolest. Dostat například obyčejnou chřipku s horečkou je jistě nepříjemné i v civilu, natož ve vězení.

      V civilu si zajdete do nejbližší lékárny pro náruč prášků, uvaříte si čaje, bylinky, obložíte se v posteli polštáři, vitamíny, pustíte si televizi, nebo video a pohodlně si týden marodíte, na to ani nepotřebujete chodit za doktorem.

      Ve věznici se musíte nejprve na oddělení napsat do knihy k vězeňskému lékaři - v ideálním případě se k němu dostanete následující pracovní den, ale také si můžete pár dnů počkat a stále musíte dělat to, co vždy, tedy i chodit do práce. Lékař vám možná vystaví "leženku", možná i dá krabičku paralenu, nebo vám dá jen jednu tabletku do pusy a pošle vás zpět s tím, abyste si přestali vymýšlet .... Ale i na oddělení musíte fungovat jako ostatní, žádný klid, žádné soukromí ....

      Pokud vám tedy soud umožní ze zdravotních důvodů odklad nástupu výkonu trestu, rozhodně jej co nejlépe využijte ke svému doléčení a ke stabilizaci svého stavu. V ideálním případě se po celou dobu výkonu trestu podíváte k lékaři jen při nástupu a při zařazení na pracoviště (nebo přeřazení na jiné). Pokud onemocníte a budete muset chodit pravidelně na procedury, nebo jezdit eskortou k civilnímu léčení, bude vám to připadat jako další trest v rámci trestu. Pak si člověk připomene motto všech zatracených :

                                                              "Bůh mou nemocnou duši opustil - a sám ďábel se jí teď bojí!"