Obrana proti útoku tyčí

Trénink s cca metrovou tyčí (jednou i dvěma zároveň, metr a půl až dvoumetrovou holí drženou obouruč a cca metr a půl dlouhou holí drženou jako meč (možno použít dřevěný meč - boken). Bráníme se beze zbraně, s tyčemi a holemi, pásem a různými předměty denního použití (nářadí, židle, sportovní pomůcky a pod ....).


Blok a úder/bodnutí tyčí proti vodorovnému úderu tyčí  -  útočník chce dívku udeřit vodorovným úderem tyče v jedné ruce na krk/hruď/hlavu. Dívka útok blokuje středem obouruč držené tyče, přitom se rotací těla staví proti ruce s tyčí, aby ji mohla srazit loktem bližší paže dolů - tyč přitom stále drží oběma rukama. Vytvořila si tak volnou cestu k útočníkovi a koncem držené tyče ihned zasazuje úder do hrudi, žeber, pod klíční kost (v nejagresivnější variantě do krku, úst, či oka).

Protiúder tyčí proti útoku tyčí Dívce v této technice míří shora na hlavu tyč. Dívka útok zablokuje středem své tyče, držené oběma rukama na koncích - následně uvolní jednu ruku a tou "odsune" ruku útočníka ze středového prostoru a druhou rukou sama zasadí šikmo shora svůj úder tyčí, již v jedné ruce, na hlavu, krk, klíční kost a pod.... útočníka. Důležitá je natrénovaná rychlost a plynulost akce, aby se útočník nestihl bránit ....

Blok s tyčí v ruce proti útoku tyčí na hlavu/krk a protiútok - Útočník míří šikmo shora na obráncův krk/hlavu/klíční kost/rameno. Stejný by byl i útok mečem. Obránce ustoupí před útokem lehce do strany od středové osy a tyčí ve své ruce švihem odrazí zbraň útočníka od sebe. Nezastavuje pohyb rukyse svou tyčí, od odražení pokračuje v obloučku přes hlavu (druhá ruka může mezitím přejít do kontroly útočníkovy ruky, nebo těla) a to mu dá rozmach do protiúderu svou tyčí z strany na krk či hlavu útočníka - vše se děje v jediném pohybu.

Blok a strčení tyčí proti úderu tyčí  V podstatě velice jednoduchá kombinace, kdy útočník míří úder tyčí na hlavu, nebo krk dívky, ta útok blokuje středem tyče a v okamžiku, kdy útočník vrací ruku s tyčí k sobě, jej dívka středem tyče oběma rukama s krokem/přísunem dopředu udeří do žeber co největší silou - tak, aby to útočníka odhodilo dozadu - nějaké to zlomené žebro, nebo vyražený dech je případný bonus. Vysloveně smrtící variantou je provést tento úder přímo do ohryzku - tedy na krk.

Blok s tyčí v ruce proti útoku tyčí s přechodem do sevření a škrcení - V této kombinaci nejprve obránce nakročí po středové ose k útočníkovi, který jej chce udeřit tyčí (trubkou, mačetou ...) a blokuje jeho ruku v oblasti zápěstí - pozor abyste nestáli v dráze dopadu toho, co má v ruce, kdyby útočný předmět pustil. Po zastavení útoku následuje krátký, ale silový úder loktem bližší ruky do krku/rtů/nosu/oka/spánku útočníka, tyč se v dlani na chvilku uvolní a posune se dopředu - společně s předloktím ruky vytvoří "véčko", které příkrokem vpřed "nasuneme" na krk útočníka. Jeho sevřením (klasický princip jednoduché páky z fyziky) stiskneme krční tepny a přerušíme přívod krve do mozku, případně stiskneme ohryzek, nebo alespoň útočníka máme chvíli pod kontrolou, než dorazí pomoc - je to vždy na konkrétní situaci.

Obdobná technika, jako výše : Blok s tyčí v ruce proti útoku tyčí s přechodem do sevření a škrcení - vedená rychleji, bez úderů loktem. V obou variantách je vidět rozdím mezi provedením těžšího silnějšího muže, který se méně pohybuje, ale má sílu v úderu i v postoji a štíhlé rychlé dívky, která využívá své hbitosti.