Obrana proti útoku nožem/mačetou

Nůž je velmi nebezpečná a rychlá útočná zbraň, proti které se obtížně brání - trénink vám ale dá reakce a návyky, které vám mohou i zachránit život - vám, vašim ětem, či blízkým. Trénujte opatrně, s neostrou maketou, později ale se skutečným nožem, abyste si zvykli na pocit nebezpečí a respekt k ostré a špičaté zbrani.


Obrana proti seknutí mačetou na krk s pásem v rukou - V této kombinaci jde obránce s pásem (provazem, páskem, řetězem, smotanou látkou, sítí ...) zdola proti paži útočníka, v předloktí ji zastaví již v nápřahu. Plynule jde okolo útočníka za jeho záda a neustálým tlakem pásu na ruku útočníka mu ji přitiskne k hrudi a konce pásu stáhne za krkem a na druhém konci pod rukou za zády do pevného sevření. Tím je fixována paže s mačetou, útočník může být stržen do pádu vzad, nebo být zezadu kontolován - následně se dají provést údery na ledviny, prošlapy kolen zezadu a pod ....

Obrana proti přímému bodnutí nožem do břicha - Opět obrana založená na jediném pohybu a souhře celého těla a obou rukou. Tělo obránce ustupuje krátce a rychle do strany (ne dozadu, bylo by pak moc daleko na protiútok)  a bližší ruka blokem zápěstím vede ruku s útočícím nožem mimo tělo, zatímco druhá ruka zasazuje přímý úder sevřenou pěstí ze strany na bradu. Pro dívčí/ženskou sebeobranu bude lepší variantou zasadit úder spodní plochou otevřené dlaně, než sevřenou pěstí, případně seknout malíkovou hranou útočníka přímo do ohryzku je-li situace vážná a životu nebezpečná.

Obrana proti přímému bodnutí nožem do hrudi - v této kombinaci je třeba dlaní vnější ruky odsunout zápěstí s útočícím nožem dovnitř ke středové ose, tělo se přitom vyhýbá na opačnou stranu a dopředu. Druhou rukou obránce současně zasazuje útočníkovi přímý úder do obličeje. Následuje zablokování ruky s nožem v páce na klouby, pohyb těla pokračuje za útočníka, druhá ruka zezadu sevře krk útočníka a ten je tak zastaven v pozici, která obránci umožňuje útočníka cele kontrolovat. Tuto techniku je třeba dobře natrénovat a v reálné situaci provést co nejrychleji a s jistotou.

Obrana proti seknutí mačetou na krk s pásem v rukou - Zde používáme v rukou smotanou síť (lze použít prakticky cokoli - provaz, řetěz, látku a pod ...) k zablokování ruky, která útočí s mačetou. Podstatné je načasování pohybu dopředu k útočníkovi po středové ose, blokování nikoli zbraně, ale ruky, která ji drží a dávejte si pozor, abyste nebyli v dráze dopadu zbraně (může vypadnout z ruky a zranit vás, nebo bude útočník příliš silný). Následuje úder bližším loktem na obličej/spánek/oko/nos/rty pro omráčení útočníka, přehození sítě/pásu přes jeho krk a při posunu těla za útočníka a sevření rukou dochází ke škrcení útočníka, vychýlení těžiště dozadu a kontrole - nebo jeho pádu na zem.

Obrana s krátkou hůlkou proti přímému bodnutí nožem do hrudi - Tato jednoduchá a krátká obrana využívá úhyb (výkrok) obráncova těla stranou a současný blok ruky s nožem dovnitř ke středové ose - druhá ruka s krátkou hůlkou (yawarou) nebo podobným předmětem vede úder obloukem zdola pod zbraní do krku, měkké oblasti pod bradou, na krční tepnu, na oko ... případně zdola do podpaždí ruky s nožem, aby byla tato paže ochromena .... Celá obrana je založena na jednom krátkém protiútoku s cíleným zásahem na citlivé místo - v boji proti noži není prostor pro dlouhý střet a neúčinné pohyby.