Obiloviny v lidské výživě

kolektiv autorů  -  Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny   2015


     Obiloviny jsou již po několik tisíc let, od doby neolitických zemědělských revolucí v různých částech světa, základní složkou lidské výživy. V oblasti Středozemního moře, posléze prakticky v celé Evropě, Severní Africe a na Blízkém Východě, a po příchodu Evropanů v Severní Americe a Austrálii se základní potravinářskou obilovinou stala pšenice. Dnes ji jako základní obilovinu konzumuje zhruba třicet procent veškeré lidské populace.

     Důvod, proč vznikla tato studie - rešerše o obilovinách a jejich významu v lidské stravě, je to, že obiloviny nejen ustoupily v moderní době do pozadí, ale v USA a nyní i v Evropě se v části populace přestávají těšit přízni, čemuž přispívá poměrně masivní mediální kampaň a mnohé (dez)informace na sociálních sítích. Pšenice i další obiloviny se staly předmětem útoku, který našel i své označení "battle against wheat" (boj proti pšenici). Jeho základem, a dlužno říci, že racionálním, jsou choroby a zdravotní obtíže, které proteiny endospermu některých obilovin (pšenice, žito, ječmen a zčásti i oves), označované jako "lepek", skutečně způsobují.

      Protože tyto choroby a narůstající výskyt některých z nich bereme velmi vážně, rozhodli jsme se zpracovat tuto přehlednou práci, shrnout poznatky zemědělců, potravinářských technologů, chemiků, lékařů a nutričních specialistů, abychom položili na pomyslný stůl základní známá fakta o této problematice. Abychom specifikovali problémy, které některé obiloviny části populace mohou způsobovat, abychom těm lidem nabídli vhodné alternativy, a také abychom všechny ostatní, kteří tvoří drtivou většinu populace, ujistili, že vyloučení pšenice a dalších obilovin jim nejenže nepřinese jakýkoli zdravotní benefit, ale v mnoha ohledech je i ochudí.

Potravinářská komora České republiky   2015

Česká technologická platforma pro potraviny

www.foodnet.cz,   www.ctpp.cz