Obejmutí, sevření, držení v pase

Sevření v pase a přitažení k sobě, obejmutí a přitisknutí k sobě, sevření rukou v pase, na hrudi - zezadu .... to vše je záležitost zejména sebeobrany dívek a žen proti sexuálně motivovanému násilí. Při tréninku musí dívka partnerovi důvěřovat a partner musí být dostatečně "přesvědčivý" v útoku (s dostatkem taktu a opatrnosti), aby si dívka/žena mohla svou obranu reálně natrénovat.


Sevření jednou rukou v pase zezadu Dívka, jakmile ucítí ruku v pase, ihned odpoví kombinací dvou krátkých, ale silných úderů lokty - z jedné a druhé strany. Pokud si není jista, kdo je za ní a o co mu jde, je dobré se nejprve koutkem oka podívat a zjistit to - a také odhadnout výšku člověka pro správnou trefu lokty do hlavy, či krku. Údery lokty by měly měly stačit k uvolnění sevření ruky v pase, dívka se otočí a pokračuje přímým úderem otevřenou dlaní, nebo přímým kopem - dle situace. U úderů lokty jen upozornění - vždy veďte úder svalem před ... nebo za ... samotným loktem, nikdy ne špičkou lokte - loketní kloub sám o sobě je docela křehký a snadno se při úderu do tvrdé hlavy samy zraníte.

Obejmutí rukou v pase - protiútok kladivovým úderem  -  útočník dívku sevře rukou v pase s úmyslem si ji přitáhnout blíž - dívka okamžitě zvedá obě ruce do obrany, chrání si především hlavu a krk. Bližší ruku vsune mezi svou a útočníkovu hlavu a dle situace rukou, loktem, nebo dlaní (s využitím síly ramen a zádových svalů a stability postoje) útočníka od sebe odtlačí - a ve vhodném okamžiku jej prudce udeří spodní plochou sevřené dlaně druhé ruky, asi jako když kladivem zatloukáte hřebík.

Sevření oběma rukama zepředu - přes ruce  útočník sevře dívku přes obě paže zepředu. Dívka sice své ruce nedokáže ze sevření vytáhnout a bránit se jimi v úrovni hlavy (může hlavou udeřit útočníka do nosu, rtů ...), ale použije své vytrčené palce k tlaku do třísel útočníka (v drsnější variantě sevře jeho varlata a silně stiskne) - útočník bolestí ucukne dozadu a tím vytvoří dívce prostor pro kop kolenem nahoru do genitálií. Pak již podle situace následuje úder loktem, úder dlaní, další kopy a pod ... dokud útočník dívku nepustí a ta se nedá na útěk.

Sevření jednou rukou v pase - obrana s krátkou tyčí  -  a nebo s čímkoli, co v ruce zrovna podobného máte, nebo cestou najdete ... Vycházková hůl, deštník, kus větve, trubka, násada od nářadí či koštěte, noha od stolu, sportovní pomůcka a pod .... Dívka použije předmět v ruce k tomu, aby ruku razantně prostrčila mezi obě hlavy, může přitom tu útočníkovu i bolestivě udeřit, bodnout .... Pomocí lokte si vytvoří prostor pro sebe, druhou rukou sáhne za hlavu útočníka a sevře druhý konec tyče. Tím dostala krk útočníka do docela bolestivého sevření, které jen stačí příslušně zpevnit.