Nový Bor

     Nový Bor (německy Haida, též česky Bor, od roku 1921 změna českého názvu na Hajda, též Bor u České Lípy, v roce 1948 změna názvu Nový Bor) je město v severní části okresu Česká Lípa, na rozhraní CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří. Je známé zejména svým sklářským průmyslem. Počet obyvatel města mírně klesá. Žije zde přibližně 12 tisíc obyvatel.
      Osada Bor vznikla v roce 1692 rozparcelováním pustého dvora statku arnultovického sedláka Raškovského (Arnultovice jsou dnes součástí města, někdy jsou označovány jako Nový Bor II.). Roku 1710 panství převzal rod Kinských. V roce 1757 byla tato osada mající 21 domů prohlášená na žádost hraběte Kinského císařovnou Marií Terezií městem.[6] Povýšením na město získal Nový Bor základní privilegia, např. právo na pořádání čtyř výročních trhů a pondělního trhu týdenního. To značně napomohlo rozvoji obchodu a díky exportním firmám byl zajištěn odbyt i do zahraničí. Největší poptávka byla po skle vyráběném v lesních hutích. Hrabě Kinský podporoval město i proto, že leželo na obchodní cestě z Prahy do Německa při císařské silnici Praha - Rumburk. Do města se začal soustřeďovat sklářský průmysl. Ustavila se první kompanie obchodníků se sklem, která působila až do roku 1835 a pomohla městu získat světovou sklářskou proslulost.


      Ve městě má velkou tradici sklářský průmysl. V roce 1930 bylo ve městě registrováno 68 firem, které se zabývaly obchodem, výrobou či zušlechťováním skla. Největším podnikem byl Crystalex, který začali jugoslávští zedníci pod názvem Státní podnik Borské sklo budovat roku 1965, v říjnu roku 1967 byl poté uveden do provozu, 1. ledna 1974 se podnik přejmenovává na Crystalex. V lednu 2009 zkrachovala velká sklářská skupina Bohemia Crystalex Trading (BCT), jejíž součástí byla i sklárna v Novém Boru. Přišlo zde tak o práci 1200 lidí. O rok později areál koupila společnost CBC Invest, novoborskou sklárnu přejmenovala kvůli tradici na Crystalex CZ a postupně obnovila výrobu užitkového skla. Mimo Crystalex zde vyrábí i další, menší firmy (např. Egermann, Crystal, Ajeto, Slavia) a dílny.

     Ve městě sídlí i sklářská škola (střední škola + učiliště + vyšší odborná škola), jejíž počátky spadají už do roku 1870. Škola se v současnosti potýká s nezájmem mladých lidi o studium skla, a proto bylo v jejích prostorách 1. září 2008 otevřeno navíc gymnázium.

     Město je zčásti na území CHKO Lužické hory a nedaleko z východní strany je CHKO České středohoří. Její správa zde, v budově Městského úřadu, našla útočiště v říjnu 1991 po vynuceném přestěhování (restituce) z Jablonného v Podještědí. Po řadě let se Správa CHKO do Jablonného vrátila, protože stísněné podmínky na novoborské radnici po přistěhování dalších institucí pro její činnost nevyhovovaly.

Ve městě je několik chráněných, památných stromů. V Horových sadech lípa malolistá, na Palackého náměstí je památný dub a u náměstí Míru je tzv. alpinum, skupina památných stromů. Severně, nedaleko od města je hora i přírodní rezervace Klíč.

Videa z Nového Boru a okolí: