Nemoce a zdraví - poradna a informace


     Rubriky na této stránce sekce "Koncept Bodyguard" jsou částečně souběžné s rubrikou "ZDRAVÍ" ve veřejně přístupné části webu televize Mozaika - to proto, aby se i ti, kdo dosud nejsou členy klubu "Koncept Bodyguard", mohli podívat, co tyto rubriky vše obsahují a zda je pro ně přínosné se stát členy našeho klubu za paušální členský poplatek 1.000,- Kč ročně. Samozřejmě jakmile se stanou členy klubu, je jim současně zpřistupněn veškerý materiál celé sekce "Koncept Bodyguard", tedy i vše v rubrikách sebeobrany, survivalu, v poradnách a všech dalších ....

     Na této stránce najdete i odkazy na tři zcela volně přístupné rubriky, a to : "Videolékař", Literatura o zdraví" a "real-time TV magazín o vitalizaci". Videa i materiály v těchto rubrikách nejsou výukové v tom smyslu, že bychom je pro vás vytvářeli my (redakce TV Mozaika), ale jsou to videozáznamy různých rozhovorů, přednášek a tiskových konferencí s lékařskou tématikou, dále recenzní stránky na knihy o nemocech a léčení, zdraví, léčitelství, bylinkách a pod ... a nakonec náš TV magazín o vitalizaci v 50ti letech, který je - jako všechny naše TV magazíny - volně a zdarma přístupný veřejnosti.