Nejznámější české a moravské koledy

Pavel Maťátko, Kamila Skopová, Nakladatelství GRADA / Bambook  2017


     Vánoce - magické slovo, vyvolávající mnoho představ a vzpomínek. Vanilkovou vůni maminčiných rohlíčků, smolný závan jehličí, vonný dým purpury, františků a svíček. Dychtivost nedočkavých dětských očí. Radost z dárků i společného stolování ...

a společný zpěv.

     Ve vánočním čase je ukryto bohatství prastaré tradice. Tradice nejen křesťanské, ale i té mnohem starší, pohanské, staroslovanské, předávané po staletí z pokolení na pokolení. Tradice jsou pamětí, jsou našimi kulturními kořeny. Bez kořenů hyne každá rostlina a bez kořenů kulturních tradic by snadno odumřela i naše malá, ale krásná bylinka v pestrém záhonu evropského společenství. Zmínili jsme společný zpěv. Ten patří ke všem slavnostním chvílím, tedy i k těm vánočním. Kancionály, rorátní písně a koledy jsou významnou součástí českých Vánoc. Bohužel jsou dnes vánoční koledy často komerčně zneužívány. My je ale zpíváme s úctou a radostí v čase, který jim náleží ...

     Anděl pastýřům zvěstoval, Čas radosti, veselosti, Dej Bůh štěstí tomu domu, Hajej nynej Ježíšku, Hej Vánoce, dlouhý noce, Hle hle, tamhle v Betlémě, Já bych rád k Betlému, Jak jsi krásné neviňátko, My tři králové, Nesem vám noviny, Pásli ovce Valaši, Narodil se Kristus Pán, Pochválen buď Ježíš Kristus, Půjdem spolu do Betléma, Slyšte slyšte pastuškové, Štedrej večer nastal, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Tichá noc, svatá noc, Veselé vánoční hody, Veselte se, radujte se, Bílé Vánoce, Purpura, Rolničky a další a další nejznámější české a moravské koledy s úpravou pro klavír a s akordy pro kytaru najdete v této nové knize.

Nakladatelství GRADA - Bambook 2017

www.grada.cz