Nahlížení

Dana Záhoříková, Nakladatelství  Grada Publishing a.s. - Cosmopolis  2016


      Meg se neobyčejně ulevilo, když se konečně doktor Chřupka vzdálil a nechal ji samotnou. Tedy ne doslova. Stále tu byl ten pozůstatek člověka, který jí tu ochotně dělal společnost. Meg se snažila na tělo na stole nedívat, ale tak nějak stále přitahovalo její pozornost. Zdálo se, že na toho nebožáka spadlo něco velkého a těžkého. Něco jako ... Piano?!

     Meg sebou trhla, jako když do ní střelí. Co to bylo?

     Piano?!  Piano!

      Ne, už zase ten hlas! Ale tentokrát zněl jinak. V tom zvolání bylo překvapení, překvapení a zděšení. Meg netušila, odkud ten hlas přichází, ani co to znamená. V přípravně jinak vládlo dokonalé ticho. Nadolehly sem ani kroky, ani hlasy zvenčí. Jediné, co se zde ozývalo, byl zvuk jejího dechu.

.................................

      Napínavý příběh o dívce Meg, které Osud určí, že bude nahlížečkou. Vydává se na cestu do domu svého učitele a rádce, pana Plumberblicka. V novém světě se učí čtení myšlenek, ale brza se dozví, že patří mezi ty vyvolené nahlížeče, kteří dokážou číst myšlenky mrtvých. A to zrovna v době, kdy se svět nahlížečů začíná otřásat v základech!


Nakladatelství Grada Publishing a.s. - Cosmopolis 2016

 www.grada.cz