Město schodů

Robert Jackson Bennett -  Nakladatelství Host Brno  2015


     Ukazuje se, že zajatec je vlastně ještě kluk. Když Shara vstoupí, odhaduje, že mu může být kolem osmnácti let. Sedí v cele za velkým dřevěným stolem, mračí se na ni a mne si zápěstí. "Aha, to jste vy," řekne. "Co chcete?"

    "V první řadě ti chci poskytnout lékařskou péči". Podrží dveře doktorovi, který málem padá únavou. Doktor prohlíží zajatého chlapce a tváří se zděšeně. "Ten kluk propadl skleněnou tabulí?"

"Několikrát ho zasáhl křišťálový lustr."

     Doktor něco zabručí a zakroutí hlavou : "Lidi vymýšlejí tak pitomé způsoby, jak si ubližovat."

.................................

     Město Bulíkov se před mnoha lety těšilo přízni Božstev a podmanilo si celý svět. Ale poté, co byli jeho ochránci za podivných okolností zavražděni, se z dobyvatele stal dobývaný - pyšná historie Bulíkova byla vymazána a zcenzurována, pokrok se zastavil a z někdejší prosperující metropole se stala jen další koloniální výspa nové světové geopolitické mocnosti.

     Do tohoto zatuchlého, zpátečnického města přichází Shara Thivaniová. Oficiálně je tato tichá a nenápadná žena je další obyčejnou diplomatkou, která do Bulíkova přijela hájit zájmy utlačovatelů. Neoficiálně je Shara jednou z nejlepších agentek ve své zemi a jejím úkolem je  vyšetřit brutální vraždu zdánlivě neškodného historika.  Jak se Shara noří do tajemství neustále se fyzicky i politicky měnícího města, začíná tušit, že bytosti, které kdysi Bulíkov ochraňovaly, nemusejí být tak mrtvé, jak se zdá.

Nakladatelství Host Brno 2015

www.hostbrno.cz

recenze zveřejněna 6. února 2017