Manuál reflexologie

Pauline Wills, Nakladatelství ANAG 2018,   www.anag.cz

 

Manuál reflexologie

Pauline Wills, Nakladatelství ANAG 2018, www.anag.cz


     Reflexologie představuje holistickou léčebnou metodu, která zahrnuje tlak a masáž reflexních bodů, které se nacházejí na chodidlech a na dlaních. Termín reflex se zde používá ve smyslu odrazu, nebo zrcadleného obrazu. Reflexní body fungují jako malá "zrcadla", reflektující celý organismus.

     Reflexologie učí, že vitální energie, neboli životní síla  cirkuluje mezi orgány v těle a prostupuje do každé živé buňky a tkáně. Pokud je energie zablokována, bývá postižena ta část těla, ke které se zablokování vztahuje. Tlakové a masážní techniky vyučované v reflexologii jsou navrženy tak, aby dokázaly nalézt a uvolnit energetické bloky a rozpustit krystalické usazeniny, objevující se v zónách chodidel a dlaní v souvislosti s postiženou částí organismu. Stimulací oběhového a lymfatického systému a podpořením detoxikažní aktivity pomáhá reflexologie tělu v samoléčení.

     Kromě léčení zdravotních problémů je reflexologie extrémně aktivní terapií v případě stresu, napětí a únavy. Stejně jako akupunktura, může být rovněž použita jako preventivní prostředek proti onemocnění.

Původ reflexoloie, neboli "zónové terapie", jak bývá tato metoda označována, je stále zastřen tajemstvím. Ve své knize "Zone Therapy" dr. Fitzgerald uvádí, že "způsob léčby pomocí tlakových bodů byl známý v Indii a Číně již před 5000 lety. Vypadá to však, že tyto vědomosti upadly na dlouhou dobu v zapomnění. Možná se reflexoloie přestala používat kvůli akupunktuře, která představovala silnější metodu ze stejného základu. Další domněnka tvrdí, že reflexologie pochází z Egypta. Tvrzení ve prospěch této hypotézy odkazuje na kresby v egyptské hrobce pocházející z doby okolem roku 2330 př.n.l. Jiná teorie přiřazuje původ této léčby civilizaci Inků, obyvatelům, kteří náleželi k velmi staré peruánské civilizaci, sahající možná až do doby kolem 12.000 př. n.l. Má se za to, že předali své znalosti o zónové terapii severoamerickým indiánům, kteří tuto léčebnou metodu používají dodnes.

     V současnosti je reflexologie obecně uznávána jako efektivní holistický způsob léčby zdravotních potíží a prostředek odbourání stresu. Přehledné ilustrace v knize znázorňují, jak se veškeré vnitřní části těla a orgánů zrcadlí v reflexních bodech. Dále je v knize krok za krokem vysvětleno, jak na těchto bodech, které najdeme na rukou a nohou, provádět tlakové, či masážní techniky, abychom vyléčili široké spektrum nepříjemných onemocnění. Manuál reflexologie je ideální příručkou jak pro začátečníky, tak i pro zkušené terapeuty.

Zajímavá a doporučená videa z produkce NET-TV Mozaika EU :