Lovci síly - toltéčtí bojovníci v moderním světě


     Už více jak dva roky žijeme ve zcela nové, poměrně nebezpečné a velmi nepředvídatelné realitě. Mluvím o lidech ve Střední Evropě, v Česku. Rychle za sebou nás zasáhla virová pandemie, následky velmi blízké a kruté války a energeticko-ekonomická krize, doprovázená velkou inflací. Vše, co se děje, má samozřejmě své hlubší příčiny a kořeny, vše bude mít také ještě dynamičtější následky a dlouhodobější dopady. Jsme zkrátka ve středu tornáda a netušíme, co bude dál. To ale není obsahem této stránky, jen to charakterizuje dobu, ve které právě jsme.

Pokud dáváte přednost mluvenému slovu před psaným textem, nabízím vám i audioverzi - tedy namluvený text této stránky k vašemu poslechu.

I další texty postupně najdete na mém You Tube kanálu (nezapomeňte si dát jeho odběr, aby vám neunikla žádná nová videa) :

      Skoro všichni prožíváme mnoho změn. Samozřejmě každý jinou, každý tu svou, každý z nás je v jiné situaci a bude se muset poprat se svým jiným životním příběhem. Toltéctví není žádná zázračná spása pro davy lidí, není to nová ideologie, nebo víra, a není to ani žádný esoterický směr .... Toltéctví je zcela praktický návod k osobnímu boji za svou vlastní sílu k přežití - a tak je podoba toltécké cesty pro každého jedince naprosto individuální.

       Obsahem mého webu a z něj vycházejících videí, podcastů, rozhovorů, workshopů, kurzů a dalších aktivit jsou - kromě informací o toltéckém vnímání vnitřní energie - především "Magické pohyby" - tedy nejrůznější cviky a sestavy cvičení pro přímou práci s vnitřní energií - v rámci našeho energetického těla.

        Výchozí myšlenka pro smysluplnost cvičení Magických pohybů je taková, že ať už dnes člověk dělá cokoli (žije, pracuje, miluje, promýšlí, rozhoduje se, léčí se, hledá, učí se a pod ....), tak k tomu potřebuje dostatek vnitřní energie - vnitřní síly. Je to stejně tak jednoduché, jako když váš mobil potřebuje nabitou baterii, aby fungoval. 

     Každý z nás má v sobě svou vlastní "vnitřní baterii", se kterou se narodil a kterou denně používá ke všemu, co dělá, na co myslí, pro co se rozhoduje. Tou baterií myslím naše energetické tělo, energetické dráhy a centra, jako celek. Naše praktická každodenní výkonnost pak závisí na tom, jak se svou "baterií" zacházíme, jak s energií, kterou máme, hospodaříme a jak ji využíváme.

       Jsme civilizací (tím myslím Evropu v roce 2023), ve které každý z nás žije velmi energeticky náročný život. Ať už je naše vnitřní baterie slabší, nebo silnější, což je každému dáno od narození a pak "hospodařením" v reálném životě, tak všichni své baterie využíváme každý den až do maxima a vždy se snažíme ze sebe vydat více sil, než vůbec dokážeme opět nabrat. Čas pro nabití energetického těla krátíme, až ignorujeme, stejně jako jeho očistu, údržbu a trénink. Nedržíme neděle, kdy se má odpočívat, pracujeme dlouho do noci a nespíme, nabíráme si na sebe dvakrát víc, než se vůbec dá za den zvládnout a máme stres z toho, že nemáme na nic čas. Neumíme se svou energií hospodařit, neumíme přemýšlet o svém životě z úhlu pohledu člověka, který se svou vnitřní energií zachází vědomě - jako lovec a bojovník. Žijeme téměř slepě, nadoraz, a ždímáme své zdroje energie tak dlouho, dokud si trvalým oslabením nepřivodíme nemoci a nepadneme vysílením k zemi a neumřeme. Upřednostňujeme iluze, podléháme názorům jiných, necháváme se vodit manipulátory jako loutky na provázcích, trpíme plněním smluv, které jsme nepodepsali a padáme pod povinnostmi, které jsme nepřijali a neodsouhlasili .... 

      U každého to v praxi vypadá jinak, každého život probíhá jinak, každý si volí svou vlastní cestu - ale u většiny z nás je to cesta živoření z pár kapek energie na dně našeho energetického těla. Je to jako neustále jezdit autem jen na poslední výpary prázdné nádrže - přitom opak by mohl být pravdou - vždy můžeme jezdit tak, že naše nádrž bude až po okraj plná toho nejkvalitnějšího benzínu!  Protože vše, co se týká naší vlastní vnitřní energie totiž neřídí nikdo jiný, než my sami. Klíč ke změně máme ve své vlastní mysli.

       "Magické pohyby" jsou fyzická gesta, cviky, praktiky a sestavy cvičení, dechové práce a vizualizace energetického těla, objevené šamany a čaroději civilizací starého (tedy předkolumbovského) Mexika. Tito staří toltékové, při hledání zdrojů navyšování svých sil a energie a schopností s touto energií aktivně pracovat, ať už bylo jejich motivací cokoli, vstupovali do stavů zvýšené pozornosti (dnes používáme pojmy jako trans, bdělé snění a pod ...) a všímali si v nich účinků různých pohybů, gest a cviků. Některé z nich byly tak přínosné, že je po částech, v průběhu mnoha generací shromažďovali a předávali žákům. Účinky těchto pohybů byly natolik intenzivní, že je nazvali "Magickými pohyby". Předávali si je v malých uzavřených komunitách (z učitele na žáka) a cvičili je utajeně, individuálně, nebo v malých skupinkách několika zasvěcených. Až v cca 60.letech minulého století představil Magické pohyby a celý systém Toltécké práce s energií latinoameričan Carlos Castaneda. Převzaté původní magické pohyby dlouhé linie šamanů (27 generací "nagualů" - kterou dle svých slov ukončil) upravil, zmodernizoval a začal je veřejně praktikovat pod názvem "Tensegrita". Sestavy cvičil se svými žáky a příznivci ve větších skupinách (desítky, stovky, až tisíce cvičících ve velkých halách). Tehdy se přišlo na to, že čím více je na místě cvičících jednotlivců, tím výraznější, silnější a rychlejší účinky na energetické tělo cvičení má, protože vedle energetického pole jednotlivce se navíc aktivuje energetické pole celé cvičící skupiny. Tento aspekt cvičení původní čarodějové a šamani vůbec neznali.

         Cesta dnešního Toltéctví, kterou můžeme společně praktikovat, je ryze moderní, praktická a logická práce s energií každého jednotlivce, kterou ale musí praktikovat každý člověk sám, odděleně, jednotlivě. Při procházení textů a videí tohoto webu rychle pochopíte, proč. Principy platí obecně, ale každý člověk má svou vlastní cestu, své vlastní cíle, své vlastní energetické tělo a každý žije svůj život jinak a se svou energií hospodaří po svém - stejně jako například s volným časem, nebo penězi. V Toltéctví není nic esoterického, nic politického, ideologického, natož náboženského. Toltéctví je zcela svobodná cesta jednotlivce, který loví svou vnitřní energii, aby ji mohl vědomě používat, jak sám chce a k cílům, jaké sám uzná za vhodné. V moderní době se snažíme v rámci energetického těla svou energii přesměrovat a naučit se používat - přitom cíle této snahy jsou vždy ryze individuální.

        Ale existuje výjimka, kdy je výhodné se jako lovci síly sejít a praktikovat něco společně - a tou výjimkou jsou sestavy "Magických pohybů". Před přibližně dvaceti lety jsem v České republice tyto sestavy vyučoval, pořádal přednášky, workshopy, lekce, kurzy, publikoval jsem desítky článků v novinách i časopisech (Astro, Pheonix a pod ...), vydal jsem k této tématice dvě knihy a několik cvičebních script .... a sám na sobě skutečně pocítil obrovský rozdíl cvičení magických pohybů ve větších skupinách. Osobně jsem zažil účinek cvičení 300 lidí najednou - byla to výjimečně silná zkušenost. Dnes, po dvou desetiletích trpělivé individuální práce na sobě, se opět k magickým pohybům vracím veřejně. 

      Na tomto webu a na sociálních sítích Vám postupně nabídnu základní informace o přístupu Toltéka (tedy lovce síly) ke svému energetickému tělu, výuková videa k základním sestavám a menším doprovodným cvičením pro aktivaci, posílení, čištění a probuzení energetického těla - a postupně budu nabízet i setkání, lekce, semináře, workshopy a kurzy ke všem sestavám, které vás rád naučím a které můžeme praktikovat ve větších skupinách - každý ke svému individuálnímu užitku a cíli.

        Vše na tomto webu je komukoli k dispozici trvale, veřejně a zcela zdarma. K praktikování toltéctví a cvičení magických pohybů nepotřebujete nic speciálního, nic není třeba kupovat, stačí vám kousek místa a trocha času, osobní rozhodnutí a znalost cviků. Cviky jsou jednoduché, pochopitelné, praktické a logické, zvládne je v pohodě kdokoli - i lidé starší, méně pohybliví, po nemoci, s nadváhou, lehce tělesně postižení a pod .... Začít můžete v jakémkoli stavu, v jakémkoli věku, od malých jednotlivých krůčků a sami si přidávat co a jak zvládnete.

      Kurzy, workshopy, semináře a pod .... budou samozřejmě vždy za určitou finanční částku, která bude odrážet náklady na zorganizování a průběh konkrétní akce i můj čas a energii, kterou vám osobně věnuji (je to jako kdekoli jinde a u čehokoli jiného). Nabídnu vám i soukromou výuku s individuálním přístupem, pokud budete chtít Magické pohyby někde dál šířit a praktikovat se svými příznivci - v tom každého rád podpořím.

        Obsahem kurzů a workshopů budou sestavy, které najdete ve videích na tomto webu - nemusíte se proto bát, že něco z workshopu zapomenete - vždy to najdete zde - jen mi bude chvíli trvat, než natočím a vložím ve videích vše, co Vám chci nabídnout a co s Vámi mohu sdílet. Na workshopech a kurzech si o všem navíc důkladně popovídáme, u sestav se ode mne naučíte správné vizualizaci a dýchání a mohu vám také individuálně cviky "zkontrolovat a opravit". Videa proto nejsou přímo určena k tomu, aby se z nich sami naučili správně cvičit úplní začátečníci, ale k tomu, abyste po absolvování workshopu, či kurzu nic nezapomněli a kdykoli si osvěžili paměť jak jdou v té které sestavě cviky za sebou a jak správně vypadají.

                                                                  Vítejte tedy ve světě Toltéckých čarodějů - lovců síly !

                                                                                                                                     Jaroslav Polák