Loutkář

Jostein Gaarder, Nakladatelství Plus, Albatros média a.s.  2017


      Rodině budu moci vyprávět, jak jsem se před sedmi, či osmi lety s Runarem seznámil v hotelu Norge, kde byl častým hostem a měl své stálé místo u stolu s výhledem na Festplassen. Rodina nejspíš neměla o jeho návycích tušení.Seděl jsem sám u stolu a on u svého, a tak se stalo, že jsme my dva osamocení muži zapředli hovor, nejdřív asi o něčem banálním, jako o počasí, protože v Bergenu už několik dní nepršelo a něčím jsme začít museli.

     Když jsme se poprvé dali do řeči, desert jsme už dojídali spolu a než skončil večer, našli jsme společnou notu. Oba jsme se shodli na tom, že jeden jako druhý jsme outsideři s kritickým pohledem na své okolí a na všednodenní život. Nepatřili jsme ani do žádných rodinných celků. Oba jsme se charakterizovali jako ostrov sám pro sebe.

..........................

       Příběhy lidí a příběhy slov k sobě mají blíž, než by se mohlo zdát. A co by si bez nich počal Jakop? Akademik a vášnivý lingvista, který je natolik osamělý, že navštěvuje pohřby cizích lidí a na smutečních hostinách zapřádá hovory s pozůstalými. Díky své sečtělosti, fantazii a jazykové pohotovosti pokaždé přijde s nějakou historkou, která jej k nebožtíkovi váže a pobaví s ní ostatní hosty. Jakop je výtečný znalec vztahů a souvztažností mezi indoevropskými jazyky, z pletiva skutečných lidských vztahů však zůstává poněkud vytržen.

       Loutkář je originální román o osamělosti a hledání vlastního místa ve světě, mnohdy o složitých cestách, jež vedou od jednoho člověka k druhému, ale především o tom, jak důležitou roli přitom může hrát jazyk a vypravování.


Nakladatelství Plus, Albatros média a.s. 2017

 www.nakladatelstviplus.cz      www.albatrosmedia.cz