Linda Emery


      Na jaře 1963 se Bruce seznámil s Lindou Emery, mladou američankou studující na Garfield Higle School v Seattle. Lindu vzala jednou večer kamarádka do sklepního klubu Bruce Lee. Později Linda ve své knize napsala: "Když jsem ho poznala, myslela jsem si, že je domýšlivý, ale brzy jsem zjistila, že je to sebevědomí a ne domýšlivost. Když Bruce řekl, že něco určitého udělá, nebo že něco určitě ví, vždy to byla pravda. Byl to poměrně nepřekonatelný mladý muž, terý mě v Chinatownu - ve sklepě - začal učit počátečním elementům Kung Fu. Samozřejmě jsem tehdy ani netušila, že bych se do Bruceho mohla zamilovat. Bylo mi tehdy teprve osmnáct a neměla jsem v plánu se do někoho zamilovávat. Na začátku jsem byla jednou z jeho žaček, které se chtěly naučit Kung Fu a mít přitom radost. Po vyučování jsme šli většinou buď do kina, nebo do restaurace něco pojíst."
     Bruceho známost s Lindou Emery vyvrcholila sňatkem v červnu roku 1964. To byl Bruce v Oaklandu u přítele Jamese Lee (to mimochodem nebyl příbuzný), kde otevřeli druhou školu. Seattle nebylo totiž tím vhodným městem pro takovouto novinku a proto se Bruce rozhodl své pole působnosti přenést do Kalifornie, která byla novým proudům přístupnější. Krátce po otevření školy zemřela Jamesu Leeovi žena a tak se Linda starala oběma mužům o domácnost.