Léčivá domácnost

Vladislava Mlada Jirásková, Nakladatelství Eminent 2016


     Vše se vyvíjí a vyrůstá osobitým rytmem. I já se tak cítím. Můj způsob cesty se začal vinout v kraji rybníků a lesů. Tam, kde kopce mají podobu spících draků a lesy jsou posvátnou kaplí. Můj pohled se tvářel přes barvy a tvary přírody, nasloucháním jejích zvuků, proudu života i pozorováním lidí. Vše, co se děje za oponou reality, mi zůstalo pootevřené. Na druhou část jsem si musela přijít sama. Rovnováha se objevila až po zakořenění a práci na sobě samé. Tímto procesem jsem si uvědomila, že nic není zadarmo a vše má svou cenu. Jsem vděčná osudu, že mi dal příležitost napsat tuto knihu a podělit se s vámi o to, co vyrostlo na mém stromě. Děkuji životu za to, že mohu vnímat pohyb lístku na druhém konci vesmíru.

...........

      Kladu si otázku, zda se člověk může oprostit od sebe, aby se dobral charakteristiky, či poznání toho druhého. Poznáváme se jinak, mež skrze vlastní zkušenost? Můžeme ve druhém zahlédnout něco jiného, než jsme my sami? Nemohu se zbavit dojmu, že věci, které jsou očima spatřitelné, jsou v nás o zlomek okamžiku dřív, než se viditelně objeví ... Východ slunce  také tušíme o chvíli dřív, než nastane, protože se šero rozestouí a obloha se projasní. A tak jsme přáteli a spřízněnými dušemi mnohem dřív, než si toho všimneme a než si to dokážeme připustit.
...............
      Vladislava Mlada Jirásková je malířka obrazů a slov, publicistka i bylinkářka. Inspiraci čerpá nejraději z divoké přírody, tradic a kořenů naší země. Nejvíc ze života získala, když žila sama několik let téměř na samotě v malé vesničce na jihu Čech. Byl to návrat k sobě, do přirozenosti a lůna matky Země. Tady se naplnila vize, kterou měla odmalička. Chtěla se totiž stát postavníkem v lesním království a tam malovat obrazy, tvořit, sbírat byliny a žít v souladu s přírodou.

Nakladatelství Eminent 2016      www.eminent.cz