Krvavé léto 1945

Jiří Padevět  - Academia Praha 2016


      Dne 8. května 1945 v České zemi skončila válka, ale neskončilo násilí. Ve Střední Evropě byla řada měst téměř zničena, nebo významně poškozena. Nejezdily vlaky, nefungoval telegraf a telefon, zásobování potravinami a léky se úplně zastavilo, nebo vázlo. Územím se pohybovaly zbytky ustupujících armád, tedy Wermachtu, Waffen-SS a dalších ozbrojených složek nacistického Německa, Maďarská armáda, Hlinkova garda, zbytky ozbrojenců z Chorvatska, polští odbojáři, snažící se, stejně jako jednotky Ruské osvobozenecké armády, opustit sféru Stalinova vlivu. Dalšími lidmi na cestě a bez přístřeší byli tzv. "národní hosté", tedy němečtí civilisté, ustupující před Rudou armádou na západ. Opačným směrem se vraceli ze zajateckých táborů a nuceného, či dobrovolného pracovního nasazení ruští, polští, ukrajinští a další osvobození váleční zajatci a dělníci. Silnice a provizorní ubytovací kapacity byly také plné osvobozených vězňů z koncentračních táborů, transportů a pochodů smrti. Na území dnešní České republiky operovaly jednotky Rudé armády, U.S. Army, Polské armády a Rumunské armády.

........................

     V knize Krvavé léto 1945, navazující volně na předchozí autorovu knihu "Krvavé finále", najde čtenář informace o násilnostech, které se odehrály na území dnešní české republiky mezi květnem a srpnem 1945. Jedná se především o události spojené s tzv. divokým odsunem českých a moravských Němců, ale také o události, jejichž pachateli jsou vojáci Rudé armády a dalších armád operujících na našem území.

nakladatelství Academia 2016

www.academiaknihy.cz