Křivoklátsko

kolektiv autorů,  nakladatelství Dokořán  2016


Nakladatelství Dokořán  2016

www.dokoran.cz

recenze zveřejněna 5. února 2017

     V severozápadní části Středočeského kraje, s přesahem do kraje Plzeňského, se nachází jedinečný lesní celek, který nemá obdoby nejen ve Středních Čechách, ale ani ve velké části střední Evropy. Je to Křivoklátsko, dřívější lovecký hvozd českých knížat a králů, dnes chráněná krajinná oblast. Najdeme zde horniny devíti geologických útvarů - a velká morfologická členitost území vyústily v mimořádnou pestrost živé přírody. Řídce osídlené a málo navštěvované lesnaté jádro oblasti, navržené k ochraně formou národního parku, uchovává na velkých plochách druhově bohaté listnaté lesy, které se mnohde svým charakterem blíží původním přirozeným lesům středoevropských vrchovin. Je to kraj, kde naleznete jedny z nejstarších zkamenělin České republiky a kde se můžete i seznámit s výjimečnými geologickými fenomény, kde nad krajinou krouží orli mořští, v lesích hnízdí čápi černí a v potocích žijí početné populace původních druhů raků a ryb. A nejen to, Křivoklátsko bylo územím důležitým pro rozvoj českého lesnictví, zemědělství i části průmyslu.

     Jako slavný a velký lovecký revír bylo Křivoklátsko známo i ve středověké Anglii. Mezi králi a velmoži se o lesních honech vyprávěly legendy, podobně jako o válečných taženích. Z tohoto pohledu představuje Křivoklátsko sice nenápadný, ale významný fenomén celého mírného evropského pásma na sever od Alpa na jih od německých a polských nížin. Pokud se jednou stane národním parkem, bude to zásluze.