Krátkodobé evakuace z bydliště


Proč je prováděna evakuace civilního obyvatelstva z určitých oblastí?

 1. Na prvním místě je to snaha o to, aby obyvatelé dané lokality nebyli zasaženi, zranění, nebo usmrceni tím, proč je evakuace vyhlašována - nálezem bomby, zabarikádovaným ozbrojeným střelcem, blížícím se požárem, povodní, chemickým, či bakteriologickým zamořením, hrozbou pádu celého objektu (například po výbuchu plynu v některém z okolních bytů)
 2. Na druhém místě je to úmysl zabránit nepovolaným osobám, aby svým jednáním na daném místě nezmařili činnost záchranných složek (policie, vyjednavačů, hasičů, chemických odmořovačů a dalších odborníků, či zásahových speciálních sil)
 3. Na třetím místě při dlouhodobější evakuaci (povodně, zemětřesení, požáry, úniky jedovaných látek ...) je to také ochrana majetku jednotlivců i firem před rabováním, ničením, vykrádáním a dalším znehodnocením lidmi, kteří se ani v takových situacích neštítí ničeho.

     Evakuace by měla být prováděna rozhodně, ale s velikou ohleduplností. Je naprosto pochopitelné, že lidé nechtějí opustit svůj domov, kancelář, nemocnici, nebo firmu. Násilně prováděná evakuace může způsobit více škody, než užitku a může vzbudit velmi negativní reakce veřejnosti. Je proto výhodnější dát přednost logické argumentaci a přesvědčování. Tak bude většina lidí při evakuaci spolupracovat, zvlášť pokud pochopí, že jim hrozí skutečné nebezpečí.

     Evakuace musí mít spořádaný a organizovaný průběh. Musí být vypracován seznam všech evakuovaných osob, včetně jejich základních personálních údajů, nutných pro identifikaci. Mimo to musí seznam obsahovat i údaje, které jsou v dané situaci důležité, například informace o vážných poruchách zdravotního stavu, užívaných lécích a pod ... Seznam vám také pomůže ujistit se, že někdo nechybí, například když se evakuuje velký dětský tábor, či škola před požárem, povodní a pod ... je nepřípustné zapomenout ve škole, či chatkách byť jediné dítě.

     Evakuace se uskutečňuje také z budov a okolí, kde jsou například teroristé s rukojmími, aby se předešlo tomu, že by se počet rukojmí zbytečně navýšil, nebo aby civilisté svou panikou, nebo neodbornou snahou pomoci situaci ještě nezhoršili. V takových případech jsou také evakuovaní lidé vytěžovani informativně, zda neví, nebo neviděli, neslyšeli něco, co by mohlo v dané situaci jakkoli pomoci.

Základní pravidla jednání v krizové situaci v nepřátelském prostředí :

      Ocitnete-li se v evakuaci na neznámém území (například na dovolené, služební cestě, či práci v rizikovějších destinacích) při teroristickém útoku, nebo v situaci rukojmí, při zásahu ozbrojených sil proti demonstrantům a pod ... a nebudete-li se moci ihned dostat z bezprostřední zóny nebezpečí, doporučujeme :

 1. Nemluvit zbytečně, nevykřikovat, neprotestovat, nepoutat pozornost
 2. Nehýbat se zbytečně, neběhat, nedotýkat se ostatních, především v cizích krajích, buďte maximálně v klidu
 3. Odpovídejte na všechny vám kladené otázky
 4. Neodmítejte vydat jakoukoli svou osobní věc
 5. Nedávejte najevo své emoce, stejně jako pohoršení, aroganci, své názory na morálku, nikoho nepoučujte a neprovokujte
 6. Na nikoho se přímo a vyzývavě nedívejte
 7. Nenabízejte se jako náhrada ze jinou oběť
 8. Nesnažte se vyjednávat s násilníky, či teroristy
 9. Nepokoušejte se útočníky odzbrojit a přemoci, vyjma krajní možnosti, kdy čelíte bezprostřední smrti
 10. Pokud jsou nasazeny speciální policejní, nebo vojenská komanda, vrhněte se k zemi - rozhodně nikam neutíkejte, s velkou jistotou byste byli komandem zastřeleni jako teroristé na útěku

Ještě zpět k evakuaci - jste povinni poslechnout výzvu k evakuaci, nebo ne - podle zákona? V České republice říká zákon:

Podle zákona o integrovaném záchranném systému (zákon č. 239/2000 Sb.) má fyzická osoba "povinnost strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací" (což se týká i evakuace) a za nesplnění této povinnosti jí může být uložena pokuta až 20 000 Kč.

Podle zákona o krizovém řízení (zákon č. 240/2000 Sb.) je v době vyhlášeného krizového stavu fyzická osoba povinna "strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu" (což se týká i evakuace) a za nesplnění této povinnosti jí může být uložena pokuta až 20 000 Kč.

Jak se chovat v situaci krátkodobého přežití

únos, rukojmí, přírodní katastrofa, terorismus, evakuace

Každá životně nebezpečná situace, do které se dostanete, je obrovským náporem na vaše nervy, hlavu, emoce - a je celkem jedno, zda vám na hlavu míří pistolí bankovní lupič, samopalem islámský terorista, nebo zda se držíte komína na střeše svého domu uprostřed povodní rozlité řeky, nebo stojíte v evakuačním centru a hledáte své nejbližší. Přežijete jedině, když .....

Další texty i rubriky na této stránce právě v tuto chvíli připravujeme, děkujeme za krátkodobou trpělivost.