Král na oslu

Nico Ter Linden - Nakladatelství Eman 2011


     "To, co Ježíš lidi učí", řekl Matouš, "je hodně jednoduché. A zároveň taky hodně těžké."

     "Jak to?" zeptal se se Lukáš.

     "No, vezmi si příběh, cos mi vyprávěl o Ježíšovi a dětech. Když jsi malý, chceš být velký, ale když jsi velký, máš zase být jako malý. Je jednoduché to pochopit, ale těžké to udělat."

     "Ano," souhlasil Lukáš. "Proto se k tomu taky Ježíš pořád vracel. Doufal, že aspoň pár lidí se bude jeho slov držet."

..................................

     Příběhy z Nového zákona vypráví autor desetiletým a starším dětem. Nejdete tu nejznámější podobenství O marnotratném synu, O rozsévači, O nemilosrdném služebníku, příběhy o tom, jak Ježíš chodil po vodě, jak uzdravil malomocného, nebo jak se pozval na návštěvu k Zacheovi. Uslyšíte též motlitbu Otče náš a její výklad i další Ježíšova slova o milosrdenství a vztahu k bližním. Celé vyprávění rámují velikonoční a vánoční příběhy.

     Světem biblických příběhů provádějí malé čtenáře evangelisté Matouš a Lukáš, z jejichž rozhovorů také pochopíte, jak někdy nesnadným vyprávěním rozumět a proč se vlastně do evangelií a do Bible dostaly.

Nakladatelství Eman Benešov 2011

www.eman.evangnet.cz