Korespondence naruby

Vladimír Syrovátka, Nakladatelství Dokořán,  2018


Nakladatelství Dokořán  2018

www.dokoran.cz

     Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, paní poslankyně Ivana Řápková - Věc: Žebrání do dvou klobouků. (2012)

     Vážená paní poslankyně, protože v zemích s vysokou životní úrovní se žebrá do dvou klobouků, někteří žebráci to začali aplikovat i u nás - ale tak bohatá země zase nejsme, abychom si to mohli dovolit, a už vůbec ne v právě probíhající ekonomické krizi. Proto navrhuji, aby Vámi vytvořený zákon týkající se sankcionování prostituce, pití alkoholu, žebrání ... na místech, kde to obce zakazují, se rozšířil o zákaz žebrání do dvou klobouků na celém území České republiky.

.................

    Vážený pane Syrovátko  (2013)

     Ověřovala jsem si vaši informaci ohledně skutečnosti, že ve vyspělých zemích je dovoleno žebrat do dvou klobouků a musím Vám s politováním sdělit, že se tato informace nezaklád na pravdě, nebo alespoň není možnu tuto Vaši informaci věrohodně ověřit. Otázka sankcí za provozování prostituce, konzumace alkoholu na veřejnosti, či ebrání se týká spíše městských vyhlášek. Nevidím důvod, proč by měla být žebrota jakkoliv vymezována zákonem, neboť se vždy jedná o podstatu a ne o techniku provedení (jinými slovy počet klobouků je zcela nepodstatný).   s pozdravem mgr. Ing. Ivana Řepková, Poslanecká kanclář.

................................

      S těmito stránkami držíte v ruce již třetí knihu tzv. dadakorespondence Vladimíra Syrovátky, jejímž jádrem jsou dopisy, které autor adresoval významným úřadům a institucím (patří mezi ně Kancelář prezidenta republiky, Policejní prezídium České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní soud, či nejrůznější ministerstva). Autor v nich předkládá a naprosto vážnou tváří kuriózní stížnosti, žádá odpovědi na paradoxní otázky, či navrhuje nejrůznější zlepšení či doporučení. Absolutní absence smyslu pro humor u téměř všech oslovených velmi zřetelně odhaluje vyprázdněnost frází a klišé i absurditu byrokratického systému u nás.