"Koncept BODYGUARD" NET-TV Mozaika EU

Kdokoli z Vás se může stát "Bodyguardem" (osobním ochráncem) pro sebe sama, pro svou rodinu, pro své nejbližší. Vše, co je zapotřebí k tomu, být "Bodyguardem", naleznete v této rubrice. Vysvětlení, metody, videolekce, videotechniky, praktické znalosti, informace, zkušenosti. To vše získáte mnohem levněji a rychleji, než z placených kurzů, koupených knih, či od soukromých instruktorů. Cena klubového členství je jen 1.000,- Kč ročně - to je pouhých 83,- Kč měsíčně (méně než hodina tréninku v posilovně). Navíc ušetříte nesmírné množství toho, co je dnes cennější, než peníze - vašeho času. My za vás dny, týdny, měsíce a roky budeme potřebné materiály a informace sbírat, třídit, analyzovat, vkládat do této rubriky, natáčet videa, sestavovat výcvikové a tréninkové plány. Vy se můžete vše učit sami, tam, kde jste, s tím, koho máte vedle sebe a tehdy, kdy na to budete mít čas. Vezměte tuto výzvu, stát se vlastníky svého osudu a budoucnosti a naplňte ji. Pomůžeme vám stát se svým vlastním osobním ochráncem - BODYGUARDEM.


     Program "Koncept Bodyguard" bereme v televizi Mozaika jako rozhodnutí každého jednotlivce získat schopnost převzít za sebe, za své nejbližší, za svou rodinu, své děti ... osobní odpovědnost a být schopen si poradit s každou situací agrese, násilí, šikany, napadení, živelné pohromy, krize, epidemie, nouzového stavu, rozpadu společnosti a pod .... Je mnoho situací, které lidskou společnost provázejí od jejího zrodu a budou jí provázet až do jejího konce. Je mnoho situací, které i občany České a Slovenské republiky denně potkávají dnes, právě nyní. Vichřice, požáry, povodně, výpadny energií, choroby, exekuce, loupežné a násilné trestné činy, ale i eskalující školní šikana malých dětí, nebo domácí násilí na ženách a dospívajících dívkách.

     Proto vám, divákům internetové televize Mozaika, nabízíme tento program. V rubrikách "Koncept Bodyguard" nalezenete především zcela reálnou a fungující sebeobranu v podobě rozsáhlé videoučebnice, která byla vytvořena pro osobní ochránce a jejich práci a dále praktiky, informace, tréninkové videotutoriály přežití nejrůznějších situací krize a nouze - od útěku v případě živelné katastrofy (požár, vichřice, povodeň ...), chování v situaci epidemie nakažlivých nemocí, šíření chemického nebezpečí .... až po přežití rozpadu (Blackoutu) nebo delších silných problémů dnešní společnosti. To vše se opakuje téměř každý den na celém území Evropy, nevyjímaje ani ČR a SR. Úkolem osobního ochránce - bodyguarda - pak není vrhat se bezhlavě do každé bitky ve svém okolí, ale bezpečně provést sebe a klienta (v tomto případě vaší rodinu, vaše blízké, vaše děti a pod ...) riziky nebezpečné situace a postarat se o ně, o jejich bezpečí, zdraví a životy.

      K tomu potřebujete umět pracovat i s energiemi situací, poznat zákonitosti střetů, vědět, do jaké atmosféry, místa a emocí vstupujete a kdy máte dost sil i na účinnou obranu a kdy je v zájmu vašich životů lépe utéci. To vše a mnohem více vám poskytnou "Toltécké principy práce s energetickým tělem", které jsou nedílnou součástí bojovníkova bezchybného rozhodování na základě nikoli domněnek a předsudků, ale na základě hlubokého porozumění všemu, co se okolo něj děj, co přichází a z jaké příčiny a jaké následky přijdou za každým jeho rozhodnutím.

       Pro děti, teens a jejich rodiče vás také seznámíme s problematikou nástrah internetových útoků, agrese, manipulace, falešných identit, vydírání, majetkových zločinů, kyberšikany i sexuálního vydírání.

      Poslední kapitola je věnována praktickým radám, jak přežít vězení, když už do něj poprvé v životě musíte jít. Svět i naše společnost je stále složitější a komplikovanější, téměř nevyjdeme ze stresu a psychického tlaku, předpisy, zákony a spravedlnost je natolik zamotaná, že se v českých zákonech a úředních nařízeních dnes už nedokáží orientovat ani ti, kteří je vydávají ... dopustit se v takové atmosféře šlápnutí vedle, přečinu z nedbalosti, nezvládnutí alimentů, či daňových spletitostí a pod ... může opravdu kdokoli. Každý občan této země je v podstatě jednou nohou neustále v kriminále ... Takže pro ty, kteří nejsou recidivisty a delikventy z přesvědčení, pro ty, kteří nejsou dealeři drog, či strůjci organizovaného zločinu, vrazi a pod ... máme praktcké informace, jak si svůj pobyt ve vězení alespoň zbytečně nezkoplikovat tím, že byste nastoupili neinformovaní, nevybavení, ve stresu a nepřipravení.

Internet, kyberútoky, kyberšikana, ochrana

vše, co nám hrozí z kyberprostoru

Nástrahy internetu jak pro vaše děti, tak i pro dospělé - vydírání, manipulace, kyberšikana, sexuální obtěžování, trolling, krádeže identity, zneužívání sociálních sítí a pod ....