Koncept Bodyguard - umění přežít

V této rubrice se můžete sami doma podle videonávodů naučit zcela reálnou sebeobranu, připravíte sebe, rodinu i byt, či dům na různé krátké i delší krize, pohromy a stavy nouze, zjistíte, že vnitřní energie je něco, s čím se dá úspěšně pracovat i ve zcela praktickém každodenním životě a naučíte se stovky užitečných a tvořivých dovedností. Součástí rubriky je i návod k probuzení, aktivaci a reálnému užívání energetického těla (Toltéctví), stejně jako praktické věci survivalu/přežití ... Na konci pak najdete souhrn rad od lidí, kteří si prošli vězením - pro ty, kteří musejí do vězení poprvé a netuší, jak to tam chodí, co je čeká a jak se na vězení připravit.

     Sebeobrana na ulici, přežití krizí a katastrof, soběstačnost a připravenost na budoucnost - témata, která jsou dnes v popředí zájmu všech lidí na celémsvětě. Jsme v České republice a tak se zaměříme na vše, co se můžeme naučit, získat, na co se můžeme připravit.

     Základním zákonem a pravidlem českých skautů bylo heslo "Buď připraven!" Toto heslo rozhodně neztratilo nic ze své aktuálnosti, ba dokonce je dnes naléhavější, než kdy dříve. Pro tradiční skauty to byla spíše připravenost k dobrým skutkům, k pomoci ostatním. To je cenné samo o sobě i dnes, i když na to skoro všichni denně zapomínáme. Nás v "Konceptu Bodyguard" dnes zajímá, jak se připravit na budoucnost, protože ať už bude jakákoli, tak nebude v nejbližší době rozhodně růžová. 

     Dlouhé roky vyznávám názor (a poslední dobou jej začínám čím dál častěji slýchat i v různých diskuzích na sociálních sítích), že narodit se v Československu a žít dnes v České republice byla a je životní výhra. A vskutku, porovnáme-li se se zbytkem světa, nevím, kde jinde bych právě teď chtěl žít. Česká republika mi den ode dne více a více přijde jako vzácná oáza míru, klidu, svobody, tolerance a docela fungujícího státu uprostřed světa, který se hroutí sám do sebe. To, že my, Češi, neustále na něco nadáváme (na dálnici D1, na vládu, daně, benzín, na drahé pivo, rohlíky, nebo máslo ....) jen dokazuje, jak se máme dobře, jsme rozmazlení a zhýčkaní.

     Být Čechem znamená netušit, co je to mít hlad. Mít jistotu, že když se vám něco stane, vezmou vás ihned v nemocnici (a to i když jste zdrogovaný bezdomovec) a dostanete jakoukoli operaci, či sebedražší léky. Doma už ani nevnímáme pohodlí tekoucí pitné vody, tekoucí horké vody, telefonního pokrytí, stabilní dodávky elektřiny, plynu, tepla, vysokorychlostního internetu. Sehnat si dnes jídlo znamená většinou pohodlně si dojít pěšky do obchodu, nebo autem do supermarketu, kde je jídla tolik a je tak levné, jako nikdy v naší historii. Pokud dnes někdo nemá doma televizi, ledničku, nebo pračku, či osobní počítač, tak je to jen jeho osobnostní volba, nikoli chudoba. Jako Čech mohu jít k soudu a mít svá práva, studovat, co se mi zlíbí a na co mi inteligence stačí, vyznávat jakoukoli víru, nebo nevyznávat žádnou víru - a nikdo nemrkne ani okem. Můžu respektovat, nebo ignorovat jakékoli svátky, veřejně nadávat vládě, podporovat jakoukoli politickou stranu, vykonávat jakékoli povolání, volenou funkci, podnikat v čemkoli, na co získám kvalifikaci. Mohu cestovat po celém světě a nikde se nemusím bát ztráty života, nebo svobody jen proto, že jsem Čech. Málokterý Čech si dnes uvědomuje, co to znamená válečný stav, potravinové lístky, život v koncetráku, či pandémie smrtelné nemoci. Na rozdíl od Argentiny, Venezuely, Řecka - tento stát funguje. Na rozdíl od Francie vám při demonstracích v Praze nevyrabují obchod, nezapálí auto ... Dnešní děti, ale ani generace jejich rodičů už neznají, co to znamená mít hlad, chodit pro vodu k obecní studni, nebo do řeky, štupovat stále dokola stejné ponožky, nebo na ponožky nemít peníze a nosit onuce. Aby spalo více lidí v jedné posteli pod jednou peřinou, nebo se peklo v peci a přikládalo dřevem ... to už snad jen v říši pohádek z jakési dávné historie. Přibývá (a to je nutno říci - bohužel) stále více dětí i mladistvých, kteří nikdy v životě neviděli živou krávu, kozu, nebo ovci, netuší, co jim na louce roste pod nohama za byliny nebo u silnice za stromy a nikdy v životě nebyli v lese. Třeba i proto, že už mají na všechno z přírody prudké alergie.

      Ničeho z toho si dnes ale nevážíme a přitom je velká pravděpodobnost, že o většinu z těchto vzácných výhod v blízké budoucnosti přijdeme. Náš stát (stejně jako všechny státy na celém světě) se každoročně jen zadlužuje. Rapidně stárne infrastruktura, mosty, silnice, železnice a většina panelákových sídlišť je v havarijním stavu. Populace výrazně stárne a velmi silné ročníky z poloviny 70tých let "Husákovy děti", dnes aktivně pracující, budou chtít brzy odejít do důchodu. Přitom porodnost je u nás dlouhodobě nejnižší za posledních cca 200 let. Tím, jak jsme otráveni chemií v potravinách, vodě a vzduchu, roste počet trvale nemocných a dlouhodobě draze léčených - včetně neplodnosti. Jsme zatím malým ostrůvkem zdánlivého klidu v neklidné Evropě s desítkami milionů přistěhovalců z Afriky a Blízkého Východu, kteří chtějí mít blahobyt, o který se nezasloužili - a desítky milionů dalších hladových a zoufalých lidí z Afriky a Blízkého Východu se chtějí dostat do Evropy.  Těsně za našimi hranicemi jsou na denním pořádku demonstrace, bombové útoky, násilí na ulicích, znásilňování žen. Otázka není zda, ale kdy - to vše překročí naše hranice. Naše zákony jsou tak zamotané, že jim už nerozumí ani ti, kteří je píšou, naše úřady a vláda jsou tak byrokraticky přebujelé nesmyslnými kancelářemi a placenými úředníky, že už se dají přirovnat k rakovinovému nádoru této společnosti. Parlament je klubkem neustále se hádajících lidí, co si jen vzájemně podrážejí při každé příležitosti nohy (a sami sobě si nestále zvedající už tak nesmyslně vysoké platy), senát ... nikdo už ani neví, k čemu je nám vlastně senát dobrý.

     Prepperství, které vzniklo v USA, počítá s katastofami typů "Blackoutu", totální destrukce elektrické a počítačové sítě, rozsáhlých přírodních katastrof,  útoků jadernými, či bakteriologickými zbraněmi a pod ... Nic z toho není u nás brzy pravděpodobné, ale ani 100%ně vyloučené. Nejde totiž jen o to co vidíte před okny vašeho bytu - výbuch jaderné elektrárny ve Francii nebo kdekoli jinde v Evropě zamoří i naši zemědělskou půdu a pitnou vodu - například. Nemáme zde aktivní sopku, nehrozí vlny tsunami - ale povodně velkého rozsahu a síly už dobře známe, vichřice a orkány už taky a požáry, nebo pandemie smrtelných nemocí jsou zničující všude stejně. Co je ale asi docela jisté, alespoň odborníkům, kteří rozumějí prognostice státu a společnosti, je, že se všechny a mnohé další vyjmenované příchozí jevy projeví negativně i u nás - a brzy.

     Stačí si jen uvědomit, že celkový dluh obyvatelstva ČR stabilně rok od roku stoupá (a všem nám to nějak podivně přijde pořád zcela normální) - letos již ke dvěma a půl bilionům korun (dvě a půl tisícovek miliard korun). Milion Čechů je přitom již v exekucích, tedy přibližně každý desátý občan ČR (včetně dětí). Tři miliony lidí, tedy skoro třetina obyvatel, jsou již dnes v důchodovém věku a pobírají důchod. Během deseti až dvaceti let bude v důchodu téměř polovina obyvatel ČR - a s ohledem na fakt, že současná porodnost je nejnižší za posledních 230 let - máme před sebou jasnou rovnici, se kterou nikdo nic neudělá, žádná vláda, ani politická strana. Na  důchodce a jejich důchody - už nebude nikdo chtít pracovat, protože současné děti, kterých je málo, budou v nejbližší budoucnosti sotva stíhat uživit sebe a své děti, ne  pěti-šesti milionovou armádu důchodců se zvyšujícími se nároky na léky a léčení nemocí z otrav potravinovou chemií a celkovou devastací naší země, půdy, vody, vzduchu ....

     Že končí blahobyt na dluh, je jasné. Přesto lze udržet základní životní úroveň a hlavně vzácné svobody, které dnes máme a vůbec si jich nevážíme. Proto je naše české "Prepperství" v rámci "KONCEPTU BODYGUARD" jiné, než jinde ve světě, nebo v USA. Nám moc nehrozí výbuch sopky, zemětřesení, tsunami, či hurikány - nám hrozí ztráta svobody, samostatnosti a identity. Je za co bojovat, je co chránit. Ale bojovat a chránit může jen ten, kdo je na to připraven, vybaven, vytrénován a vyškolen. Skautské heslo "Buď připraven!" je dnes mnohem aktuálnější a živější, než kdy dříve!Komunikujte s námi i s polečně o otázkách Survivalu, sebeobrany, prepperství, i praktického využití energetického těla na námi správcovaných Facebook stránkách a skupinách :