Kompozice

v (digitální) fotografii pohledem dvaceti pěti českých fotografů

Nakladatelství Zoner Press Brno a.s.  2017     www.zonerpress.cz


Kompozice  v (digitální) fotografii pohledem dvaceti pěti českých fotografů

Nakladatelství Zoner Press Brno a.s. 2017  www.zonerpress.cz


      Robert Adamec, Fotograf bez talentu, Luděk Cigánek, Karel Cudlín, DiverZant, Gábina Fárová, František Géla, Tomáš Havel, Kamila Hojníková, Žltý Dodo, Martin Ketner, Marek Kijevský, Magda Bobinie Martinková, Ivan Mladenov, Petr Pazour, Tomáš Princ, Jiří Růžek, Lubomír Řezníček, Štěpánka Stein/Salim Issa, Jiří Šiftař, Radek Štandera, David Těšínský, aniel Vojtěch, Roman Vondrouš, Jan Zatorsky.

      Knih o kompozici ve fotografii je jako máku. Amazon vypíše více než 1600 publikací jako odpověď na dotaz "photography composition" a další se připravují. Při tloušťce hřbetu pouhé 2 cm by tyto knížky naskládané na sebe sahaly do výšky vzrostlého smrku. Má cenu přidávat ještě další knihu k tomuto rozsáhlému seznamu?

      Kniha "Kompozice v (digitální) fotografii pohledem dvaceti pěti českých fotografů" se výrazně odlišuje. Na kompozici se nedívá jako na soubor pravidel a zásad, jako na strašáka, který trápí mnoho začínajících fotografů otázkami: "Mám to dobře zakomponované? Není to moc na střed? Je to ve zlatém řezu? Mám to natočit na diagonálu? Kde to mám oříznout? V knize nenajdete vysvětlení, proč, nebo jak používat zlatý řez a mnoho dalších pouček a kompozičních pravidel, na která je možno narazit všude jinde.

        Kniha obsahuje velmi nesourodou skupinu snímků, pro někoho možná budou někteří autoři mimo směr, kterým by se chtěl ubírat, jiným to zase může být inspirací pro jejich vlastní přístup k fotografii. Tato kniha není žádný reprezentativní přehled české fotografie 2. desetiletí 21. století. Je to ale živý vzorek současné fotografie. Názory těchto fotografů jsou aktuální a skutečné.


Další zajímavá a doporučená videa z autorské produkce NET-TV Mozaika EU :