Kombinace pro reálné situace

V sebeobraně je dovoleno úplně vše - protože i útočník použije úplně vše proti vám. Nejen pěsti a podrážky svých bot, ale klidně i své zuby a plivance, vše, co se mu dostane pod ruku, od lahve po židli, od trubky po nabroušený nůž. Proto se učíme ve všem zkusit najít nějakou výhodu a použít cokoli, co lze - od zbraní, jako je nůž a tyč (různé délky), po předměty denní potřeby.


     Máme naučené a trochu zažité základní pohyby pro sebeobranu? Pojďme tedy postoupit na další "level" a začít se je učit kombinovat. Kombinace jsou ukázkové příklady toho, co se v situaci reálného boje můž pravděpodobně přihodit. Učíte se: "Když vás útočník přitlačí ke zdi a jednou rukou škrtí, vy uděláte tento úhyb tělem, blok škrtící ruky a jako protiakci třeba prošlap kolene, nebo úder do břicha ...."

     No a takových různých kombinací pro váš trénink je mnoho, i několik set. paradoxně se je potřebujete učit a procvičovat po delší dobu, než vaše tělo přijde na to, že je může zapomenout a začít vytvářet v realitě skutečného napadení své vlastní kombinace, zcela odpovídající prostředí, útoku i útočníkovi - a vlastním dovednostem a možnostem.

       Tím, jak se učíte a poznáváte nejrůznější kombinace, vlastně vedete své tělo do situae, kdy již začíná reagovat automaticky, podvědomě. Nakonec vy i vyše tělo pochopíte, že můžete všechny kombinace zapomenout, protože si je již vytváříte sami v konkrétní reálné situaci, tak, jak odpovídají prostředí, útoku, útočníkovi a okamžitému stavu.  Učíte se co nejvíc, abyste se pak mohli všeho pustit, nechat hlavu na pokoji a nechat reaovat jen své vytrénované tělo a jeho reakce, které jsou vždy rychlejší, než polekaná a vystresovaná mysl.

     V tomto okamžiku již z nácviku kombinací přecházíme plynule do volného sparringu, ve kterém se již pohybujeme se znalostí základních pohybů i jejich navazovaní a získáváme podvědomé rychlé reakce a instinktivní pohyby pro reálnou sebeobranu.


Kombinace s jinými předměty

cokoli, co je po ruce - tužka, příbor ...

V situaci nečekané agrese, výbuchu násilí, ať už doma, nebo na veřejnosti, je třeba se bránit ihned a vším, co je po ruce - i bodnutím propisky do oka, podpaždí, či krku, jde-li vám o život. V méně agresivní situaci pomůže i jídelní příbor, ubrus, či záclona, smotaná do pásu, ulomená noha od židle, pásek od kabelky, kuchyňská pánev, či poklice a pod ...

Kombinace pro obranu žen

Jak se ubránit znásilnění

Specifikem ženské sebeobrany je, že se velmi často musí žena, jak dospělá, tak dospívající, děti bohužel nevyjímaje, bránit sexálně motivovanému útoku, násilí, šikaně. Někdy jde jen o nevhodné obtěžování, jindy o skutečně brutální zacházení s těžkými následky na zdraví, psychice, či dokonce životu. Techniky v této rubrice (placená část webu s přístupem členům klubu "Bodyguard Combat Art Club") vám ukazují situaci násilí i možnosti obrany - všechny techniky jsou natáčeny samozřejmě opatrně, jako předem domluvené a nahrané scény, je to pouze výuková demonstrace možné reality. I vy proto trénujte opatrně a jen s těmi, které dobře znáte.

Doporučená a zajímavá videa s tématikou sebeobrany a survivalu z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :