Klášterem obchází ďábel

Jan Bauer, Nakladatelství Brána  2017


     Jan Bauer je s více než 150 vydanými knižními tituly nejplodnějším žijícím českým spisovatelem a zároveň druhým nejpůjčovanějším českým autorem ve veřejných knihovnách. Píše literaturu faktu, detektivky a historické romány, přičemž se zaměřuje zejména na české dějiny. Pro nakladatelství Brána píše sérii středověkých detektivek, jejichž hrdinou je královský soudce Melichar. V roce 2015 vyšla první kniha z této série "Krvavé léto" a v roce 2016 "Mrtvola v brnění".

.......

     "..... U zelené žáby už bylo poloprázdno a Lambert řečený Křivý zub ten tam. "Vztekal se, kam jsi mu zmizela, ale pak přece jen zaplatil a odešel", zpravil Magdalénu krčmář. Nedůvěřivě přitom pohlédl na Božetěcha, v němž hned poznal někdejšího Hanesova vězně. Neměl ze svého tehdejšího chování právě dobré svědomí a navíc, když nyní věděl, že Božetěch je pomocníkem královského soudce, snažil se všechno napravit.

      "To víš, pane, při své živnosti musím vycházet s každým a nehledět na to, zda je to lump, nebo poctivý člověk. Snad ti přijde vhod moje vyhlášená medovina, pivo ti nenabízím, to moje nestojí za nic", drmolil majitel hospody. "A kdybys chtěl i něco k zakousnutí, stačí říct. Samozřejmě všechno je na můj účet," dodal pro jistotu.

.................

      Po nečekané smrti Rudolfa Habsburského řečeného Kaše se na český trůn vrátil Jindřich Korutanský, manžel nejstarší dcery Václava II Anny Přemyslovny.  Melichar z Roupova i nadále zůstává v jeho službách jako královský soudce, ovšem jeho postavení je velmi nejisté. Nový opat strahovského kláštera Gerard, původem francouz, ho požádá o vyšetření záhadných vražd, k nimž u strahovských premonstrátů došlo a které vypadají, jako by se jich dopustil sám ďábel. Jaké pekelné rejdy se na Strahově dějí? Chce snad někdo odtud řád premonstrátů vypudit?

Nakladatelství Brána  2017
www.brana-knihy.cz