Kdy bojovat a kdy ne


      Každý z nás je dnes a denně vystaven nějaké situaci, ve které musí bojovat. O něco, za něco, o někoho, nebo za někoho. Sám za sebe, za své nejbližší, za slabé a bezbranné. Za spravedlnost, za práci, za úspěch, za zdraví, za svůj život.

      Jsou lidé a situace, které jsou velmi agresivní. Od dětské šikany a ponižování ve školách, dětských domovech, internátech .... po tvrdé podmínky v armádě, nebo ve vězení, až po rodinné násilí, rozvodové války, či tyranii a despotismus mezi generacemi. Můžete bojovat v práci o kariéru, ve sportu o medaile, v lásce o osobu ve svém srdci - či proti sokovi, který vám chce lásku ukrást. Můžete velmi těžce bojovat o svůj život s těžkou, či zákeřnou nemocí.

      Některé boje stojí za to přijmout a vést, u některých je lepší boj předem vzdát, nebo jej vůbec nepřijmout, odmítnout. Jsou boje, u kterých je i vítězství porážkou obou soupeřů (například boj o děti v rodině při rozvodu) a jsou boje, ve kterých je sebemenší pokrok vítězstvím - to když například bojujete sami se sebou o poražení svých nedostatků a slabin.

      Obecně - je každý boj, každý střet, každý zápas .... rovnicí, ve které je na jedné straně její vznik - co nás do té konkrétní situace přivedlo - a na druhé straně její následky - tedy co nám přinese, když boj přijmeme a realizujeme jej - následky přijdou, v dobrém i špatném.

       Pokud jsme uvnitř svobodni - určujeme si, do kterého boje, střetu, nebo konfrontace jít chceme - a do kterého jít nechceme - a nikdo nás nepřinutí udělat opak. Zhodnotíme si příčiny, situaci a následky - a rozhodneme se. A protože si tak dokážeme také svobodně zvolit čas, místo a podobu boje, většinou se rozhodneme správně.

     Pokud nejsme svobodni - rozhodnou za nás většinou ti, kteří boj a střet vyprovokují - ti, kteří nás do něj vmanévrují, natlačí a vmanipulují. A protože si tak čas, místo a podobu boje volí náš protivník, většinou vše prohrajeme.

      Být svobodný - tak znamená mít úplně vše ve svém životě pod svou vlastní kontrolou - a také za zcela vše ve svém životě přijmout stoprocentní osobní odpovědnost. To první bychom chtěli všichni - to druhé nechceme přijmout nikdo. Proto skoro nikdo v dnešním světě nejedná svobodně - každý je ovládán, manipulován a tlačen do bojů, které mu ubližují - do rivality v práci, do demonstrací pro zisky jiných, do spoluúčasti na šikaně slabších a pod ....

       Je to velice složitá situace a velice tvrdá práce (boj) na sobě samém - trpělivě, krok po kroku, osvobozovat sám sebe. Ale podle mne je to jediný skutečný boj v životě, který má smysl vést .... :-)

....