Karlovarský kraj

okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov

Řeky

 • Bystřice
 • Odrava
 • Ohře
 • Rolava
 • Svatava
 • Teplá

Města

 • Bečov nad Teplou
 • Boží Dar
 • Březová
 • Františkovy Lázně
 • Habartov
 • Horní Slavkov
 • Hranice
 • Hroznětín
 • Cheb
 • Chodov
 • Jáchymov
 • Karlovy Vary
 • Kraslice
 • Kynšperk nad Ohří
 • Lázně Kynžvart
 • Loket
 • Luby
 • Mariánské Lázně
 • Nejdek
 • Nová Role
 • Nové Sedlo
 • Ostrov
 • Plesná
 • Přebuz
 • Rotava
 • Skalná
 • Sokolov
 • Teplá
 • Toužim
 • Žlutice

Příroda:

 • Boč - čedičová žíla
 • Božídarské rašeliniště
 • Goethova skalka
 • Jesenice - vodní nádrž
 • Kladská - rašeliniště
 • Klínovec - hora
 • Komorní hůrka
 • Oceán- (rašeliniště)
 • Přebuz - vřesoviště
 • Rotava - čedičový lom
 • Skalky skřítků
 • Soos - rašeliniště
 • Svatošské skály
 • Tatrovice - vodní nádrž
 • Údolí Ohře
 • Velké Jeřábí jezero - rašeliniště
 • Vladař - (vrch)
 • Vodní nádrž Skalka - vodní nádrž
 • Vlčí jámy - pozůstatky po těžbě cínu
 • Vysoký kámen
 • Železná hůrka - Nejmladší sopka v ČR
 • Děpoltovice- Pegasova stezka, JK Pegas Děpoltovice, Martin Štorkán


Hrady a zámky :

 • Andělská Hora - zřícenina
 • Bečov nad Teplou - hrad
 • Bečov nad Teplou - zámek
 • Doubrava - zámek
 • Favorit - zámek
 • Hartenberg - zřícenina hradu a zámku
 • Hartenštejn - zřícenina
 • Hauenštejn - zřícenina
 • Hazlov - zřícenina
 • Himlštejn - zřícenina
 • Hungerberg - zřícenina
 • Chebský hrad - falc
 • Chyše - zámek
 • Jindřichovice - zámek
 • Kamenný Dvůr - zámek
 • Kynžvart - zámek
 • Kynžvart - hrad
 • Libá - hrad
 • Loket - hrad
 • Mostov - zámek
 • Neuberg - zřícenina
 • Nevděk - zřícenina
 • Pomezná - zřícenina hradu
 • Seeberg - hrad
 • Sokolov - zámek
 • Staré Sedlo - zámek
 • Starý Rybník - zřícenina
 • Štědrý hrádek - zřícenina
 • Valeč - zámek
 • Vildštejn - hrad

Ostatní zajímavosti:

 • Blatenský vrch - rozhledna
 • Bublava
 • Háj u Aše - rozhledna
 • Horní Blatná - muzeum
 • Chlum sv. Máří - poutní místo
 • Jáchymov - mincovna
 • Jelení
 • Krásno - rozhledna
 • Nejdek - muzeum
 • Pernink
 • Starý Hrozňatov - poutní místo
 • Teplá - klášter
 • Tisový vrch - rozhledna
 • Žlutice - muzeum

     Karlovarský kraj leží v severní části Západočeského kraje, na nejzazším západě Čech, a je tak zároveň i nejzápadnějším krajem České republiky. Kraj sousedí na severovýchodě s Ústeckým krajem, na jihovýchodě s Plzeňským krajem, na jihozápadě s německou spolkovou zemí Bavorsko a na severozápadě s německou spolkovou zemí Sasko. Nejvýznamnější řekou v Karlovarském kraji je řeka Ohře.

     Karlovarský kraj jako vyšší územní samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000 na území severní části Západočeského kraje. Sídlem kraje jsou Karlovy Vary. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi malé kraje Česka. Jeho rozloha (3 314 km²) zabírá 4,25 % území Česka. Karlovarský kraj je rozlohou třetí nejmenší kraj hned po Praze a Libereckém kraji. Na počet obyvatel je Karlovarský kraj nejmenším krajem Česka.

     43,1 % jeho plochy je pokryto lesy. Geomorfologicky oblast náleží ke Krušnohorské soustavě provincie České vysočiny s oblastmi Krušné hory (Klínovecká hornatina), Smrčiny (Ašská vrchovina, Hazlovská pahorkatina a Chebská pahorkatina), Chebská pánev, Sokolovská pánev, Doupovské hory, Karlovarská vrchovina (Slavkovský les, Tepelská vrchovina a Bezdružická vrchovina). Od západu k východu protéká krajem řeka Ohře, která odvádí vodu z většiny území kraje . Má velmi čistou vodu.

      Nejvyšším bodem území je vrchol Krušných hor Klínovec 1 244 m n.m. v okrese Karlovy Vary, nejnižším je hladina Ohře 320 m n.m. v Boči, okres Karlovy Vary. Podnebí Karlovarského kraje charakterizuje mírně teplá oblast a chladná oblast na hřebenech Krušných hor.


      Karlovarský kraj je pokryt relativně hustou sítí železničních tratí. Většina z nich byla vybudována na konci minulého století a od té doby nebyla podstatným způsobem modernizována, některé nádražní a provozní objekty jsou ve špatném stavebně technickém stavu. Některé tratě (např. Sokolov - Kraslice - Klingenthal, Karlovy Vary - Potůčky - Johanngeorgenstadt, Cheb - Schirnding) jsou součástí mezinárodní sítě. Železniční trať (Schirnding-) Cheb - Mariánské Lázně (-Plzeň) je součástí III. železničního koridoru. Páteř železniční sítě regionu je tvořena dvojkolejnou tratí Chomutov - Cheb, vedoucí napříč celým územím. Z této trati pak odbočují jednotlivé regionální tratě. tato trať prochází také krajským městem Karlovy Vary.

     V kraji je poměrně hustá síť silnic I., II. a III. třídy. Vzhledem k poloze kraje mají silnice I. třídy nadregionální význam a jsou hlavními spoji do vnitrozemí i do Německa. Klíčovou komunikací pro kraj je dálnice D6, která po dokončení spojí kraj s Prahou.

     Veřejná autobusová doprava orientuje svoji pozornost spíše na dopravu mezi většími městy v regionu a na městskou hromadnou dopravu (Karlovy Vary, Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov, Aš, Jáchymov), ale místa mimo jejich spojnice a místa s řidším osídlením jsou obsluhována pouze sporadicky. V těchto lokalitách jsou pak obyvatelé odkázáni většinou na vlastní dopravní prostředky.

      V Karlovarském kraji se nachází tři letiště: v Karlových Varech, v Chebu a v Mariánských Lázních. Karlovarské letiště má status letiště mezinárodního a jako na jediném se zde provozují pravidelné linky do Moskvy, Petrohradu a dalších ruských měst. V letní sezóně existuje také charterové spojení do turecké Antalye. Letiště v Chebu a Mariánských Lázních jsou využívána pro sportovní a rekreační létání.


     V kraji jsou významné stáčírny minerálních vod (např. Kyselka - Mattoni), které souvisí s bohatým výskytem pramenů. V sokolovském hnědouhelném revíru vyrostly závody chemického průmyslu, hlavně v Sokolově a Vřesové. Na území kraje jsou také známé sklářské podniky (např. značka Moser). Keramický průmysl má bohatou tradici, využívá naleziště kvalitního kaolínu. Výroba hudebních nástrojů je např. v Kraslicích (dechové) a Lubech (dřevěné strunné). Energetický průmysl je zastoupen dvěma elektrárnami v sokolovské oblasti (Vřesová, Tisová), několika vodními elektrárnami (Březová, Stanovice, Jesenice) a jinými, alternativními zdroji (větrná elektrárna na Božím Daru).

     Karlovarský kraj je bohatý na různě přírodní útvary díky své geologické a geomorfologické rozmanitosti. Velké množství historických památek je lákadlo pro mnohé turisty i lázeňské hosty. Asi nejvýznamnější jsou: hrad v Chebu jako jediná císařská falc na území Česka, hrad v Lokti a zámek v Bečově s relikviářem sv. Maura.


Další zajímavá a doporučená videa z produkce NET-TV Mozaika EU: