Kam za živou vodou

Magdalena Karelová, Nakladatelství C-Press, Albatros média 2016


     Knížka "Kam za živou vodou" Magdaleny Karelové dovede čtenáře na místa v České republice, spojená s vodou, v její nejkrásnější podobě. Voda byla odpradávna uctívána jako dárkyně života, a to jak v rámci pohanských kultů, tak i křesťanské tradice. A v mnoha případech skutečně pomáhala a pomáhá lidem navrátit zdraví, třeba díky jedinečnému složení, nebo silou víry v zázračnou moc, jí připisovanou. V knize naleznete dost obsáhlý výčet zajímavých pramenů, studánek a lázní - ale rozhodně se nejedná o vyčerpávající seznam, protože jen pramenů je v naší zemi registrováno přes 8.000.

    Jsou to ale místa, která jsou něčím výjimečná, ať už to je pověstí, zázraky, složením vody, nebo historickou událostí.

     U každého místa jsou GPS koordináty, u většiny je kvalitní barevná fotografie. V knize jsou i zajímavé popisy různých zvyků, rituálů a tradic, spojených s vodou.

     Dokonce i v Praze naleznete na 127 studánek a pramenů. Lesní studánku má i legendární Blaník s pověstí, že až bude národu nehůře, zazelená se na Blaníku suchý dub, studánka se přeplní a voda se povalí do údolí. Podobných zajímavých informací je plná každá stránka knihy. Podle ní projdete mnohými památkami i poutními místy, lázněmi, místy skoro zapomentými i těmi, kde je dodnes v provozu lázeňství a čilý turismus.

Nakladatelství CPress Brno, Albatros média a.s. 2016

www.albatrosmedia.cz

recenze zveřejněna dne 28. března 2017